Begraafplaats Rustoord

Toegangsweg begraafplaats Rustoord

Begraafplaats Rustoord

Sinds 1 september 2010 is de gemeente Diemen eigenaar van de begraafplaats Rustoord aan de Weesperstraat 84 a.

Bezoekadres

Begraafplaats Rustoord
Weesperstraat 84 a
1112 AP Diemen
Geopend dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur.
Op zon- en feestdagen van 12.00 tot 16.00 uur

Administratie

De Nieuwe Ooster, begraafplaats en crematorium van de gemeente Amsterdam, verzorgt de administratie van begraafplaats Rustoord in opdracht van de gemeente Diemen. Met vragen over rekeningen en andere administratieve zaken kunt u terecht bij:
De Nieuwe Ooster
Telefoon (020) 608 06 08
E-mail info@denieuweooster.nl

Belangstelling voor een graf?

Heeft u belangstelling voor een graf op Rustoord en wilt u weten wat de kosten zijn, kijk dan hier naar de tarieventabel 2015.

Onderhoud

Nadat de gemeente eigenaar is geworden, is er een onderhoudsplan opgesteld dat zich over een aantal jaren uitstrekt. Bekijk hier de globale planning van het onderhoud.
Met vragen over het onderhoud kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

Herdenkingsconcert

Jaarlijks vind er op de begraafplaats een herdenkingsconcert plaats. Dit openluchtconcert, met medewerking van Diemense muziekverenigingen en koren, staat open voor iedereen die even stil wil staan bij het verlies van een dierbare.

Belangenvereniging

Rustoord kent al geruime tijd een belangenvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de nabestaanden:
Belangenvereniging begraafplaats Rustoord
Secretariaat: dhr. B.J. Wink
Drapeniersstraat 9A
1383 CM Weesp
Telefoon: 0294-415120
E-mail : bjwink@kpnplanet.nl

Beheersverordening

De beheersverordening van de begraafplaats is te raadplegen op overheid.nl

Historie Rustoord

Rustoord was de eerste particuliere buitenbegraafplaats voor Amsterdam.
Vroeger werd er vooral in de kerk begraven, maar in de 18e eeuw begon men zich af te vragen of dit niet ongezond was. Georg Henri Amman, een doodgraver uit Amsterdam, vroeg toestemming om in het toenmalige Diemerbrug een begraafplaats aan te leggen en in 1791 werd het kerkhof aan de Weespertrekvaart in gebruik genomen. Lange tijd kwamen de doden nog over water, vervoerd door een statig rouwjacht. De begraafplaats biedt plaats aan vele gezindten. Aangelegd voor aanhangers van het toen overheersende protestantse geloof, werd in de 19e eeuw plaats ingeruimd voor de katholieken en in de 20e eeuw ook voor moslims. Op de begraafplaats zijn verschillende personen van naam begraven, zoals de 18e eeuwse geleerde Pieter Nieuwland en oud-burgemeester jonkheer Bicker. Ook zijn er bijzondere grafmonumenten te bewonderen.

Meer informatie

In het door de gemeente uitgebracht informatieblad kunt u meer lezen over de ontwikkeling van Rustoord.