Bouwer spooronderdoorgang Diemen bekend

Prorail en de gemeente diemen laten de combiinatie Mobilis-Hegeman de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan bouwen. De onderdoorgang komt in de plaats van de spoorwegovergang die al jaren voor oponthoud voor auto’s, fietsers en voetgangers zorgt.

Ook hulpdiensten en busverkeer worden regelmatig opgehouden door gesloten overwegbomen. Met de aanleg van de spooronderdoorgang verdwijnt een obstakel in de verbinding tussen Diemen Noord en Diemen Centrum. De onderdoorgang verbetert bovendien de verkeersveiligheid rondom het station. De onderdoorgang moet in 2023 klaar zijn.

Sociale veiligheid

Gemeente Diemen en ProRail vinden het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen en graag gebruik maken van de onderdoorgang. Bij het nieuwe ontwerp van de spooronderdoorgang is daarom aandacht besteed aan sociale veiligheid: Er komen geen kolommen onder het spoordek, zodat gebruikers goed overzicht in de onderdoorgang hebben. Aan beide kanten van het spoor komen voetgangersverbindingen over de tunnelbak heen, zodat beide perrons goed bereikbaar zijn.

Vanaf 2021 tijdelijke overgang

Tijdens de bouw van de onderdoorgang zal het verkeer worden omgeleid.  ProRail legt in 2021 samen met  Mobilis-Hegeman een tijdelijke spooroverweg aan. Deze komt net voorbij het Van Gemertplantsoen, ter hoogte van de Harmonielaan. Zodra de tijdelijke overweg in gebruik kan worden genomen, sluiten we de huidige overweg op de Ouddiemerlaan. Op die plek bouwen we van 2021 tot 2023 aan de nieuwe spooronderdoorgang. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het station goed bereikbaar en toegankelijk voor minder validen en ouderen. Er komen borden die de looproute aangeven. 

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

De kosten van de onderdoorgang komen voor rekening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), gemeente Diemen en de Vervoerregio Amsterdam. IenW heeft een speciaal programma ontwikkeld - het LVO, Landelijk Verbeterprogramma Overwegen - om overwegen in Nederland aan te pakken. Doel van het LVO is om de doorstroom op overwegen te verbeteren en de veiligheid te vergroten.