Concept Regionale Energiestrategie

De concept-RES (Regionale Energiestrategie) voor energieregio Noord-Holland. Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten.

In die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. De energieregio verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. In de concept-RES staat waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. 

Diemen is één van de 29 gemeenten van de energieregio Noord-Holland Zuid. Het college van Diemen heeft ingestemd met de concept RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid. Wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes: ‘Deze concept RES 1.0 past bij de ambities van inwoners, raad en college van Diemen. Een compliment aan iedereen die eraan heeft bijgedragen. Deze concept RES is onder hoge tijdsdruk gerealiseerd en heel veel mensen en partijen hebben er aan meegewerkt en over meegedacht.’ 
‘We steunen de ambitie om als energieregio in 2030 2,7 TWh uit zon en wind op te wekken. Ook kunnen we ons goed vinden in de aangewezen zoekgebieden. Daaruit valt af te leiden dat er in Diemen potentie is voor zonne- en windenergie en dat sluit goed aan bij al eerder door het college en raad uitgesproken duurzaamheidsambities.’ 
We gaan vol vertrouwen verder met het proces op weg naar een definitiever RES 1.0.

Na de zomer gaan we in samenspraak met buurgemeenten en inwoners uit de zoekgebieden op zoek naar meer concrete uitwerking voor de locaties van windmolens en zonnepanelen.’
Het college geeft de concept RES 1.0 nu vrij voor wensen en bedenkingen door de gemeenteraad, die er op 2 juli a.s. over vergadert. Ook de inwoners die hebben deelgenomen aan de lokale participatie ateliers in februari 2020 kunnen een reactie geven. Dit gebeurt online en op uitnodiging. 
Meer informatie over de concept RES 1.0 is te vinden op de website van de energieregio Noord-Holland Zuid.