Gemeente komt met pakket steunmaatregelen

Het coronavirus heeft enorme impact en het kabinet nam vergaande maatregelen tegen de verspreiding ervan. Die maatregelen zijn in het belang van de volksgezondheid, maar ook raken ze ondernemers stevig. 

Om ondernemers te helpen is een uitgebreid pakket aan maatregelen aangekondigd. In aanvulling op de maatregelen van het rijk en van anderen biedt de gemeente Diemen ook een pakket aan lokale steunmaatregelen.

Om ondernemers eenduidig te informeren is alle informatie over de verschillende maatregelen te vinden op de website https://ondernemersloket.diemen.nl/ Deze website wordt regelmatig ververst als er nieuwe ontwikkelingen bekend worden. Het team Economische Zaken van de gemeente Diemen zal ook met regelmaat updates geven via een digitale nieuwsbrief. Ondernemers die deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ez@diemen.nl Dit mailadres kunnen ondernemers ook gebruiken voor specifieke vragen aan het team Economische Zaken.