Nieuwe ter inzagelegging stukken Arent Krijtsstraat

Vanwege de corona maatregelen heeft het college van Diemen besloten de ruimtelijke stukken voor de Arent Krijtsstraat opnieuw ter inzage te leggen.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 10 april 2020 liggen een aantal stukken opnieuw ter inzage. Omdat de inloopavond op 24 maart is geannuleerd, zijn alle stukken en overige informatie te vinden onder Projecten en Werkzaamheden.

Vervolg

De eventuele zienswijzen over de ontwerpbesluiten worden meegenomen in de besluitvorming. De gemeenteraad neemt in september 2020 een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college neemt een besluit over de hogere waarden en de omgevingsvergunning.

Als alles volgens planning verloopt, start de bouw begin 2021 en wordt het gebouw halverwege 2022 opgeleverd.