Raadsbespreking over corona openbaar

Regelmatig bespreekt de gemeenteraad de manier waarop de gemeente omgaat met de coronacrisis.

Deze digitale bijpraatsessies tussen college en raad waren tot nu toe niet openbaar, maar vanaf heden zal dat wel het geval zijn. De eerstkomende vergadering, vanavond 6 mei 2020 om 20:00 uur, kan ook al door belangstellenden bekeken worden. Uiteraard gebeurt dat digitaal en niet live in de raadszaal. De live stream van de vergadering is te bekijken via de link op het YouTubekanaal van de gemeente.