Landmeten

De landmeters Erik Bruggeman en Paul Bollebakker gaan alle nieuwbouw of verbouw van iedere woning, bedrijfspand of schuur in Diemen opmeten. De metingen worden geregistreerd in de BAG (Basisregistratie Adressen en gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Aankondiging per brief

Alle adressen waar de landmeters gaan meten worden vooraf geinformeerd middels een brief.

Erik Bruggeman

Erik Bruggeman

Paul Bollebakker

Paul Bollebakker