Start werkzaamheden spooronderdoorgang

Maandag 17 augustus 2020 start de inrichting van het bouwterrein voor de spooronderdoorgang Ouddiemerlaan. De ingang van het bouwterrein bevindt zich aan de Ouddiemerlaan. De werkzaamheden duren tot eind september en worden in opdracht van ProRail uitgevoerd door aannemer Mobilis-Hegeman.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst worden de bouwhekken geplaatst. Vervolgens wordt in de week van 24 augustus begonnen met het kappen van bomen. Er zullen maximaal 183 bomen worden gekapt en 17 bomen verplant naar elders in Diemen. Dit is nodig om de tijdelijke overweg, omleidingsroute en de aanleg van de spooronderdoorgang mogelijk te maken. Ook wordt er ruimte gemaakt voor het inrichten van de tijdelijke bouwterreinen. 

Wat merkt u van deze werkzaamheden?

Omwonenden kunnen tijdens de werktijden van 07:00 tot 16:00 uur te maken krijgen met verkeershinder vanwege de aanvoer van bouwhekken en geluidshinder door motorzagen en afvoer van bomen. In de directe omgeving van de spoorwegovergang en het station zijn graafmachines, shovels en vrachtwagens actief. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk. 

De volgende verkeersmaatregelen worden toegepast: 

  • Ouddiemerlaan (ten noorden van het station): de inrit van de P+R aan de Ouddiemerlaan wordt afgesloten voor verkeer. De P+R blijft bereikbaar via de inrit aan de Harmonielaan. Autoverkeer en voetgangers van en naar de P+R worden vanaf maandag 17 augustus middels bebording omgeleid.
  • Ouddiemerlaan (ten zuiden van het station): het Dr. A.J.J. van Gemertplein wordt vanaf maandag 17 augustus definitief afgesloten voor verkeer. De Kiss & Ride-locatie en taxistandplaats blijven bereikbaar vanaf de Ouddiemerlaan.

Als het bouwterrein is ingericht wordt er begin 2021 begonnen met de aanleg van de tijdelijke overgang en de omleidingsroute. Zodra deze tijdelijke voorzieningen zijn aangelegd, start de bouw van de spooronderdoorgang. De bouw van de spooronderdoorgang duurt twee jaar. De verwachting is dat de spooronderdoorgang in het eerste kwartaal van 2023 in gebruik kan worden genomen.

Meer informatie over deze werkzaamheden

Heeft u vragen naar aanleiding van deze werkzaamheden. Neem dan contact op met Publieksvoorlichting van ProRail: 0800 – 7767245.