Hoge betrokkenheid Omgevingsvisie Diemen

Het behouden of uitbreiden van het groen in de wijk en het buitengebied is erg belangrijk voor inwoners.

In mei 2020 hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties via een online enquête hun mening gegeven over de toekomst van Diemen. Uit de enquête blijkt dat het behouden of uitbreiden van het groen in de wijk en het buitengebied belangrijk is voor inwoners. Net zoals de onderwerpen duurzaamheid en milieu. Inwoners voelen het spanningsveld tussen verschillende wensen, zoals natuur en groen en nieuwe woningen. Inwoners noemen daarbij regelmatig dat uitbreiden van het aantal woningen niet ten koste moet gaan van het karakter van Diemen. De resultaten zijn belangrijk voor de Omgevingsvisie 2040 waar de gemeente momenteel aan werkt.  Meer informatie over het rapport vindt u op Omgevingsvisie Diemen 2040.