Chatbot "Dean" helpt bij vinden juiste MBO opleiding

De gemeente Diemen heeft een innovatief product laten ontwikkelen om jongeren in het VMBO, MBO en op entreeniveau te helpen bij hun studiekeuze. Het gaat om chatbot "Dean’" een geautomatiseerd vraag-en antwoordmodule, die de weg kan wijzen naar toekomstige banen.
De chatbot helpt jongeren om de kloof tussen studiekeuze en baankansen te dichten.

Chatbot Dean

Chatbot Dean is te openen met een smartphone of op de pc. Dean is gericht op jongeren die zich oriënteren op een vervolgopleiding. Ook voor schoolbegeleiders, studieadviseurs of leerplichtambtenaren kan Dean een mooi hulpmiddel zijn, omdat Dean aansluit bij de belevingswereld van jongeren en in hun eigen taal het gesprek aangaat.

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van Diemen: “Het maken van een goed doordachte studiekeuze is op jonge leeftijd best moeilijk. Dat gaat niet altijd meteen goed en dat kan vervelende gevolgen hebben, zoals studievertraging of uitval. En daar kan weer allerlei narigheid uit voortkomen. Als we jongeren kunnen helpen bij een bewuste keuze voor een kansrijke studie is dat echt winst.

Diemen bouwde Dean samen met start-up Helpr oprichter Jaap Koelewijn: “Jongeren maken veel gebruik van Whatsapp en andere chatprogramma's. Chatten is een heel natuurlijke vorm om te communiceren, heel laagdrempelig. We bereiken de jongeren op die manier beter.” 

Bewust kiezen

Het maken van een studiekeuze is voor veel tieners lastig, met name op het VMBO. Lang niet alle jongeren vinden de juiste begeleiding om een bewuste keus te maken. Dat kan leiden tot een studiekeuze die niet goed past, tot uitval en verzuim en uiteindelijk tot een slechter toekomstperspectief. Het is voor jongeren ook lastig om bij het kiezen het toekomstperspectief in de gaten te houden. Sommige van de huidige banen verdwijnen of veranderen. Dean houdt daar rekening mee. De kloof tussen studiekeuze en toekomstige baankans was voor de gemeente Diemen juist de aanleiding om in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam naar een oplossing te gaan zoeken. 

Ruim 8800 opleidingsplekken

Chatbot Dean doet een persoonlijkheidstest en zorgt dat de jongere passende beroepen te zien krijgen. Die horen dan tot de 1243 erkende beroepen in ons land. Dean koppelt die direct aan een van de ruim 8800 opleidingsplekken in Nederland. Hij kan zelfs een open dag in de agenda zetten of een mail naar de opleiding sturen. Zo komt uit elk gesprek tussen Dean en een jongere een concrete oplossing. De eerste ervaringen geven aan dat Dean snel resultaten op kan leveren. Van de eerste gebruikers geeft ⅔ aan dat Dean geholpen heeft bij de studiekeuze en 93% zegt dat Dean een goed beeld gaf van wat ze leuk vinden. In de eerste week zijn er al 44 open dagen in agenda’s gezet. 

Innovatief inkopen

Bijzonder is dat Dean via een innovatieve inkoop tot stand is gekomen. De gemeente Diemen werd uitgenodigd om het vraagstuk van de bewuste studiekeuze in te brengen bij het Start Up In Residence Programma (SIR) van de gemeente Amsterdam. Dat leidde tot de selectie van start up Helpr om de oplossing te gaan maken. De ontwikkelaar bouwde vervolgens de chatbot als innovatief en laagdrempelig hulpmiddel. Dean is mede tot stand gekomen via regionale financiering en hulp van het UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Informatie

Afbeelding met beroepen: vind de juiste opleiding