Recycleplein en afvalinzameling

Het Recycleplein is vooralsnog geopend tijdens de normale openingstijden. Afgelopen weekend was het erg druk waardoor lange wachtrijen ontstonden. We vragen u daarom uw bezoek aan het Recycleplein zoveel mogelijk uit te stellen. Is een bezoek echt noodzakelijk, houd dan afstand en volg de aanwijzingen van de medewerkers.

Afvalinzameling in de wijken

Veel inwoners werken thuis en de scholen zijn dicht. Er komt meer afval vrij dan in een normale werkweek.

Meerlanden zet zich in om dit extra afval in te zamelen. Het kan echter voorkomen dat uw rolcontainer later op de dag wordt geleegd of dat de ondergrondse containers voor restafval, papier e.d. vol zijn. Hoe vervelend dat ook is, wij willen u toch vragen uw afval mee naar huis te nemen en daar te bewaren. Zo helpt u ons de omgeving schoon te houden.

Buurtbijeenkomsten Afvalplan

In december 2019 heeft de gemeenteraad het Afvalplan 2020 aangenomen. In dat plan staan acties om met elkaar de hoeveelheid restafval te verminderen.

Bewoners en gemeente gaan per buurt hierover met elkaar in gesprek tijdens buurtbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gehouden met bewoners van Spoorzicht en Buitenlust. Het verslag daarvan kunt u vinden op  de website Afval Diemen.Zoals u zult begrijpen, kunnen we voorlopig helaas geen nieuwe bijeenkomsten plannen. Zodra dit wel weer mogelijk is, gaan we voortvarend verder met de buurtbijeenkomsten.

Er verandert op dit moment niets: u blijft het afval scheiden en aanbieden zoals dat in uw buurt is geregeld en zoals u dat gewend bent.
Meer informatie over het Afvalplan en de acties vindt u op de speciale website.

 

Bord recycleplein