Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Meer kans voor actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden. Circa 15 gemeenten en 14 corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor.

Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. Uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.

Informatie

Op www.voorwieisdesocialehuurwoning.nl vindt u meer informatie.

 

Afbeelding van huizen