Een sociale huurwoning zoeken verandert

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een dringende verhuiswens meer kans op een woning te geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Er wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en specifieke omstandigheden een rol gaan spelen. Vanaf dinsdag 2 juni tot en met 28 juli 2020 kunnen alle bewoners een reactie geven op het voorstel. Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Reageren op het voorstel

De inspraaktermijn is inmiddels voorbij.

Puntensysteem woningnet