Eikenprocessierups

Omdat de brandharen van deze rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk en irritatie van de huid, ogen en luchtwegen) worden de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden. Vorig jaar zijn er op verschillende locaties in Diemen nesten van de eikenprocessierups in eikenbomen aangetroffen en verwijderd.

Controle en verwijdering

Het bedrijf Terra Nostra gaat alle eikenbomen controleren. Bij het aantreffen van een nest wordt de boom gemerkt met een rood-wit lintje en geregistreerd hoe snel het nest verwijderd moet worden. Nesten vlakbij een speelplek, of waar veel mensen komen, moeten snel verwijderd worden. De nesten worden, door een gespecialiseerd bedrijf, verwijderd door deze weg te zuigen waarbij beschermende pakken worden gedragen.

Melden

Ziet u eikenprocessierupsen in een boom die nog niet gemerkt is met een rood-wit lintje? Geef dit dan direct door aan ons Klant Contact Centrum, telefoon (020) 31 44 888.
Wilt u meer weten over de eikenprocessierups, kijk dan op de website van de GGD.