Vragenlijst Denk mee toekomst Diemen

Als een van de snelstgroeiende gemeenten van Nederland, staat Diemen voor belangrijke keuzes.

Over de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe vormen van energie en de vergrijzing hebben invloed op deze keuzes.

Hoe de omgeving van Diemen in de toekomst eruit ziet, legt de gemeente vast in de Diemense Omgevingsvisie 2040. Deze visie willen wij samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners maken.

De gemeente wil daarom graag uw mening weten. Wat waardeert u in Diemen? Welke zaken zou u willen veranderen?
Vul de vragenlijst in op: www.denkmeeoverdiemen.nl.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 25 mei 2020. Hartelijk dank voor uw medewerking!

denkmee