Wijziging starterslening

Maximale aankoopprijs voor woning verhoogd naar 310.000 euro

Gemeente Diemen gaat de verordening Starterslening wijzigen zodat meer woningstarters in aanmerking komen voor een starterslening. Belangrijkste wijziging is dat de maximale aankoopprijs wordt gebaseerd op de Nationale Hypotheek Garantie grens (de NHG-grens) van 310.000 euro. De nieuwe verordening is van toepassing op inwoners die twee jaar in Diemen wonen, mantelzorgers en terugkeerders.

In de huidige verordening uit 2017 liggen de bedragen voor de maximale aankoopprijs lager, namelijk 245.000 euro voor nieuwbouwwoningen en 225.000 euro voor bestaande woningen. Door prijsstijgingen van woningen in Diemen zijn dit geen reële bedragen en het gevolg was dat er in 2019 en 2020 geen startersleningen konden worden toegewezen.

Met deze aanpassing is de verwachting dat weer meer woningstarters in aanmerking gaan komen voor een starterslening. Een ander voordeel van de nieuwe verordening is dat deze meegroeit met toekomstige veranderingen in wet- en regelgeving en in de NHG-grens. Ook is de verordening in lijn met de modelverordening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Afbeelding 2 huizen