Aanvraag kapvergunning realiseren woonbuurt Holland Park West

Om de nieuwe groene woonbuurt Holland Park West in Diemen te realiseren, worden nu de eerste voorbereidingen getroffen. Allereerst moet er ruimte gemaakt worden voor het bouwen van circa 700 woningen en de brede school. Hiervoor moeten bomen gekapt worden. De aanvraag van de kapvergunning is onlangs ingediend. Na de bouw wordt er in het hart van de wijk Holland Park een nieuw park aangelegd op de vroegere locatie van de Bergwijkdreef. 

Boom Effect Analyse uitgevoerd

Het college van Diemen begrijpt dat het kappen van bomen gevoelig ligt en gaat er dan ook zorgvuldig mee om. Zo hanteert de gemeente bij alle ruimtelijke projecten het uitgangspunt om zoveel mogelijk bomen te behouden. Van tevoren is een zogenaamde Boom Effect Analyse (BEA) uitgevoerd op deze locatie.  Dat houdt in dat voor elke boom in het projectgebied zorgvuldig is gekeken of deze kan blijven staan tijdens werkzaamheden, of een risico loopt op schade. Ook is gekeken of er ruimte is om het ontwerp nog wat aan te passen zodat een boom gespaard kan blijven. Als behoud van de boom op de huidige plek echt niet mogelijk is, wordt beoordeeld of de boom te verplanten is. Pas als dit allemaal niet kan, wordt voor de boom een aanvraag gedaan om die te kappen. 

De projectontwikkelaar heeft naast de BEA van de gemeente een aanvullend onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek bevestigt het beeld dat het kappen van de bomen op deze locatie noodzakelijk is om de woningbouw te realiseren. Ook kunnen de bomen niet verplant worden, omdat  onder andere de wortelstelsels van deze bomen niet geschikt zijn en de kwaliteit van de bomen slecht is. Met het kappen van de bomen kunnen straks de werkzaamheden van start voor het bouwrijp maken van de locatie.

Groen en duurzaam

In het ontwerp van Holland Park West is rekening mee gehouden dat de wijk zoveel mogelijk groen en duurzaam van opzet is. Ook is de wijk zodanig ontworpen dat veel aandacht is voor biodiversiteit en circulariteit. Zo wordt bijvoorbeeld al het gekapte hout zoveel mogelijk hergebruikt. Verder zijn de gebouwen energieneutraal als ook de energievoorziening en wordt gebruik gemaakt van ‘groene’ geveldaken. Daarnaast worden ook klimaat adaptieve maatregelen genomen zodat de wijk bestand is tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering.

Holland Park West wordt een nieuwe woonbuurt binnen de wijk Holland Park. Het plan, genaamd Xplore, bestaat uit 706 woningen. Daarvan worden 212 sociale huurwoningen en 170 middeldure huurwoningen. Ook wordt een brede school gerealiseerd die ruimte biedt voor ongeveer 700 basisschoolleerlingen, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. 

Meer informatie 

Overzichtsfoto Holland Park