Feest of samenkomst melden

Sinds 20 september 2020 18:00 uur is het verplicht voor organisaties om een samenkomst met meer dan 50 personen te melden bij de gemeente. Daarbij moet iemand worden aangewezen die toezicht houdt op het naleven van de coronamaatregelen. Deze meldplicht geldt niet voor horeca, detailhandel, bibliotheken, dierentuinen, kermissen, betogingen, religieuze bijeenkomsten, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar doorstroom is van bezoekers. Het geldt bijvoorbeeld als u een publiek toegankelijk concert in een park organiseert.
Daarnaast is het sinds zondag 20 september 2020 18:00 uur verboden om je te begeven in een gezelschap van meer dan 50 personen. Een gezelschap is een groep mensen die bijeenkomt voor een gezamenlijk doel, zoals het vieren van een huwelijk, verjaardag, jubileum of personeelsuitje, filmclubavondje. Omdat men elkaar vaak kent of bij elkaar hoort, is het moeilijker afstand houden. Zakelijke congresbezoekers vallen hier niet onder.

Voorwaarden

De meldplicht geldt voor:

 • Er geldt een meldplicht voor alle samenkomsten buiten uw eigen woning, waar meer dan 50 personen aanwezig zijn. Personeel hoeft u niet mee te rekenen. De meldplicht geldt voor degenen die de samenkomst organiseert/organiseren of laat organiseren/plaatsvinden.
 • Het maakt niet uit waar deze feesten plaatsvinden, buiten of binnen. Voor alles geldt een meldplicht. Voor een bijeenkomst binnen geldt het maximum van 50 personen per zelfstandige ruimte in een gebouw.
 • De meldplicht geldt niet voor privéwoningen. Voor woningen en tuinen die daarbij horen gelden andere regels. Advies is dat daar maximaal 6 mensen op bezoek komen.

De meldplicht geldt niet voor:

 • Eet- en drinkgelegenheden met een horeca-vergunning, tenzij het gaat om een besloten feest of partij.
 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen op grond van de Wet openbare manifestaties.
 • Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt.
 • Vergaderingen van de Staten-Generaal en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers.
 • Onderwijsinstellingen

Meldplicht gezelschappen

Het is niet toegestaan om zowel buiten als binnen, behalve voor zover het betreft woningen (inclusief vaartuigen en voertuigen, met uitzondering van de woongedeelten), met meer dan 50 personen aan een gezelschap* deel te nemen, behalve als het gaat om:

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
 • Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • Uitvaart
 • Beoefenen van theater, dans of muziek
 • Beroep, bedrijf of vereniging

In de eigen woning geldt het dringende advies niet meer dan zes personen te ontvangen.
*Gezelschap is een groep mensen die samen komen met een doel, bijvoorbeeld het vieren van een huwelijk, verjaardag of jubilieum. Als daar zich mensen (spontaan) bij aansluiten, horen zij ook bij dat gezelschap.

Gezondheidscheck en andere coronaregels

U moet zich tijdens de bijeenkomst aan alle coronaregels houden die nu gelden. Alle regels kunt u terugvinden in de noodverordening COVID-19 Amsterdam-Amstelland 20 september 2020. U moet bijvoorbeeld:

 • Een gezondheidscheck doen bij alle gasten.
 • Iedereen een zitplaats geven.
 • Ervoor zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden.
 • De contactgegevens van alle gasten noteren.
 • In de gaten houden dat binnen niemand gaat dansen of zingen.
 • Tevens dient bij de aanmelding aangegeven te worden wie toezicht zal houden op de naleving van de COVID-19 maatregelen. Deze persoon dient ter plekke te zijn en ten alle tijden bereikbaar te zijn via het opgegeven telefoonnummer.

Waarom een meldplicht

Uit analyses van de GGD blijkt dat veel besmettingen ontstaan bij feesten in zalen die worden verhuurd. Daar houden bezoekers en organisatoren zich niet altijd goed aan de coronamaatregelen. Soms is voor dit soort samenkomsten geen evenementenvergunning nodig. Door de meldplicht wordt toezicht op deze samenkomsten makkelijker. En hopen we dat organisatoren zich bewuster worden van de verantwoordelijkheden die zij hebben.

Tijdelijk dicht als u niks meldt

Wanneer u de samenkomst niet meldt, dan kan de burgemeester besluiten om het gebouw tijdelijk te sluiten.

Meldingsformulier samenkomst

Het Meldingsformulier kunt u downloaden en verzenden naar info@diemen.nl