Onderzoek onder ouders van tieners

De GGD en het Trimbosinstituut onderzoeken hoe ouders met hun kinderen praten over roken, drinken en blowen.

GGD en Trimbosinstituut

De GGD en het Trimbosinstituut onderzoeken hoe ouders met hun kinderen praten over roken, drinken en blowen.

Ouders met een kind tussen 12 en 18 jaar kunnen meewerken aan het onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om ouders, ook in Diemen, beter te kunnen ondersteunen bij de opvoeding op het gebied van alcohol, tabak en drugs. Bijvoorbeeld in ouderbijeenkomsten, websites voor ouders en huiswerkopdrachten in lespakketten.

Deelnemen

Heeft u kind(eren) tussen 12 en 18 jaar en wilt u deelnemen aan het onderzoek? Laat ons weten of en hoe u met uw kinderen praat over roken, drinken en blowen. 
Het invullen van de vragenlijst is anoniem en vertrouwelijk en duurt ongeveer 20 minuten. De antwoorden helpen ons ouders beter te ondersteunen. 

Vragenlijst 

U kunt op twee manieren de vragenlijst invullen: 

Invullen vragenlijst desktop versie. 
Invullen vragenlijst mobiele versie.

 

Met je kind praten over roken, drinken en blowen