Ambities blijven overeind in begroting

De ambities van het college van Diemen blijven overeind in de Programmabegroting 2021, die het college aan de gemeenteraad aanbood. Het financiële perspectief is door de effecten van de coronacrisis nog onzeker, maar de collegeplannen hoeven vooralsnog niet aangepast te worden. ‘We staan er financieel best goed voor en we kunnen dus een stootje hebben’, aldus wethouder financiën Lex Scholten.

De coronacrisis raakt Diemen ook stevig, maar het college acht nog zoveel onzekerheden aanwezig, dat maatregelen niet op voorhand nodig zijn. Ook Diemen heeft te maken met veel incidentele tijdelijke kosten, maar verwacht daarvoor ook compensatie van het rijk. Het grootste risico is volgens het college de economische ontwikkeling en de uitwerking daarvan op de bijstand. Omdat de financiële positie door het zorgvuldige beleid en door de groei van de gemeente behoorlijk gezond is, zijn nu nog geen extra financiële maatregelen nodig.

De ambities kunnen dus overeind blijven. De geplande investeringen voor de spoorwegonderdoorgang en de basisschool in Holland Park komen nu in de fase van uitvoering. In de begroting voor 2021 zijn ook nieuwe investeringen opgenomen: een nieuwe sporthal aan de Prins Bernhardlaan, de herinrichting van sportpark De Diemen en de verhuizing van de bibliotheek naar De Omval. Ook is opnieuw geld opgenomen voor de aanleg van een strandje aan De Diem en ook voor de ecologische inrichting van Park Spoorzicht.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid blijft er aandacht voor het tegengaan van ondermijning, extra toezicht op straat en een goed zorgaanbod voor kwetsbare jongeren die dreigen af te glijden naar het criminele circuit. Duurzaamheid blijft voor het college een belangrijk aandachtspunt. De afvalinzameling en de uitvoering van de eerder vastgestelde duurzaamheidsagenda zijn daarbij komende jaren de belangrijkste financiële focuspunten. Ook binnen het sociaal domein wordt er in de begroting op verschillende terreinen extra geld uitgetrokken, met name voor de maatwerkvoorzieningen in de Wmo en voor de bijzondere bijstand.

Bespreking gemeenteraad

De bespreking in de gemeenteraad is geagendeerd voor 29 oktober en 5 november 2020. De vergaderingen zijn te volgen via You Tube.
De complete begroting is te raadplegen via https://financielestukken.diemen.nl/