Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

De Wmo-raad zoekt nieuwe leden

Meedenken en meepraten over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De leden van de Wmo-raad zoeken enthousiaste nieuwe collega’s.

Wat doet de Wmo-raad?

De Wmo-raad werkt samen met de gemeente aan het kerndoel van de Wmo: zorgen dat alle burgers, ook als zij een beperking hebben, zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. De Wmo-raad geeft - gevraagd en ongevraagd - advies over beleid en uitvoering van Wmo taken aan het college van burgemeester en wethouders. De afgelopen periode adviseerde de Wmo-raad onder meer over de beleidsnota sociaal domein en over de aanbesteding van hulpmiddelen.

Wat houdt het werk in?

De Wmo-raad vergadert één keer per maand twee uur, op de 2e donderdagochtend van de maand. Daarnaast vraagt het werk de nodige leestijd. Soms wordt een bijeenkomst van de gemeente of belangengroep bijgewoond. Tot slot maakt het onderhouden van een netwerk deel uit van de functie om inzicht te krijgen in hoe het beleid in de praktijk werkt. Voor deze vrijwilligersfunctie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Belangstelling?

Inwoners van Diemen die belangstelling hebben voor de functie kunnen tot en met maandag 12 oktober een motivatiebrief met cv sturen. Dat kan per e-mail aan mevrouw L. de Berg, voorzitter van de Wmo-raad, via wmoraad@diemen.nl. Meer informatie over deze functie en de Wmo-raad is te vinden op: www.diemen.nl/Onderwerpen/Bestuur/Adviesraden/Wmo_raad.