Raadsvergaderingen digitaal

Met het oog op corona-ontwikkelingen heeft het presidium van de gemeenteraad besloten om de informatieve en gemeenteraadsvergadering digitaal te vergaderen. In april 2021 wordt de situatie opnieuw bezien.

De gemeenteraadsvergadering en de informatieve raadsvergaderingen worden via Teams gehouden en kunt u volgen via YouTube

Spreekrecht

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht gaat u naar de volgende pagina.

Agenda's en stukken 

De agenda’s en stukken van alle raadsvergaderingen kunt u vinden op de volgende pagina