Diemen gaat samen met GGD luchtkwaliteit meten

Vanmorgen heeft wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes-van den Berg bij brede school Noorderbreedte het eerste Palmesbuisje opgehangen. Hiermee gaat de gemeente Diemen luchtmetingen uitvoeren in samenwerking met de GGD Amsterdam. De methode met Palmesbuisjes is een betrouwbare manier om de concentratie stikstofdioxide (NO2) te meten. De buisjes worden gedurende het meetjaar elke vier weken vernieuwd en hangen vanaf januari op 33 plekken in Diemen.

Het leeft in Diemen

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg legt uit waarom Diemen deze metingen gaat doen: ‘We merken de laatste tijd dat de aandacht voor luchtkwaliteit sterk leeft onder de inwoners van Diemen en ook als bestuur hebben we dit als een belangrijk thema in onze duurzaamheidsagenda opgenomen. Wij willen een gezonde leefomgeving voor onze inwoners, maar om hierop beleid te maken en oorzaken aan te pakken, moeten we het meten. We gaan in 2021 op 33 locaties in Diemen deze metingen uitvoeren. En we hebben ook op advies van de GGD besloten om de metingen een paar jaar achter elkaar vol te houden zodat we over een langere periode een goed beeld krijgen van de luchtkwaliteit in Diemen.’ 

Balans opmaken na één meetjaar

De GGD gaat de resultaten van de metingen elke twee maanden publiceren op de website en via de volgende link. Op deze websites kan iedereen de metingen volgen. Matthijs Sikkes-van den Berg wil wel de verwachtingen temperen dat de gemeente na elke tweemaandelijkse update meteen in actie komt. ‘We maken we de balans op na een volledig meetjaar. Dan kunnen we goed beoordelen op welke plekken de meetresultaten aanleiding geven om extra maatregelen te nemen. Wel kunnen we trends zien en bijvoorbeeld in de gaten houden of een bepaalde duurzaamheidsmaatregel het gewenste effect heeft. De buisjesmetingen geven ook lokale verschillen heel goed weer.’

Gekeken naar gevoeligheid functies

Bij het bepalen van de 33 meetpunten in Diemen is gekeken naar de meetresultaten op de punten uit eerdere metingen, naar de gevoeligheid van functies, bijvoorbeeld wonen en onderwijs en naar nieuwe ontwikkelingen in Diemen zoals een nieuwe woonwijk en scholen. Er worden buisjes opgehangen op straatlocaties, nabij snelwegen, waterwegen en op achtergrondlocaties. Door straat, snelweg en waterweg locaties met nabijgelegen achtergrondconcentraties te vergelijken ontstaat een indruk van de bijdrage van de betreffende straat, snel- of waterweg aan de lokale concentratie. 

Gemeente Diemen heeft eerder in 2005, 2011, 2012 en 2016 luchtmetingen laten uitvoeren. De laatste meting in Diemen is gedaan in de periode van november 2015 tot november 2016. Toen is stikstofdioxide (NO2) gemeten op vijfentwintig locaties in Diemen. De meetresultaten in Diemen lagen in 2016 ruim onder de advieswaarde van 40 µg/m3. 

Samenwerken met bewonersinitiatief

Onlangs werd bekend dat enkele inwoners van Diemen ook luchtmetingen gaan uitvoeren. Matthijs Sikkens-van den Berg juicht dat toe. ‘We zien op meer plekken in het land dat inwoners initiatief nemen om de luchtkwaliteit te meten. Dit Diemense initiatief is tot stand gekomen door een micro-subsidie van stichting Daarom Duurzaam Diemen. Deze metingen kunnen een goede aanvulling zijn op onze metingen naar stikstofdioxide. Daarom hebben we de initiatiefnemers voorgesteld met ons samen te werken. We hebben afgesproken dat ze hun data inbrengen zodat we een nog nauwkeuriger beeld kunnen krijgen. We maken ons tenslotte samen sterk voor een goede luchtkwaliteit in Diemen.’