Gemeenteraad beveelt burgemeester Erik Boog aan voor herbenoeming

Burgemeester Erik Boog is door de gemeenteraad aanbevolen voor zijn herbenoeming.

De gemeenteraad van Diemen heeft maandagavond 30 november tijdens een besloten raadsvergadering besloten om burgemeester Erik Boog aan te bevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Diemen.
De eerste termijn van de burgemeester loopt op 18 mei 2021 af.

De aanbeveling is de afgelopen maanden op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie bestaande uit de acht fractievoorzitters uit de gemeenteraad.
De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning van Noord-Holland. Deze adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Het is de bedoeling dat de benoemingsperiode medio mei 2021 is afgerond.