Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Ondersteuning kinderopvangtoeslag

Duizenden ouders in het hele land zijn getroffen door de problemen rond de kinderopvangtoeslag. Zij kunnen rekenen op compensatie van de Belastingdienst/Toeslagen, die het ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ heeft opgezet om de fouten te herstellen. Maar dat is niet altijd voldoende. Bij een aantal gedupeerden zijn ook problemen ontstaan op het gebied van schulden, inkomen, wonen, zorg of opvoeden van de kinderen. Als mensen zich melden, kan de gemeente ondersteuning bieden in de vorm van praktische hulp en advies. 

Meld u aan

Voor zover bekend zijn er in Diemen zeker 68 gedupeerden die zich hebben aangemeld bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de gemeente Diemen gemachtigd om deze gedupeerden te benaderen. Wie bekend is bij de Belastingdienst ontvangt binnenkort een brief waarin wordt gevraagd of er extra hulp nodig is. Niet alle ouders hebben de hulp van de gemeente nodig, of willen het. Gedupeerden bepalen zelf of zij hulp willen van de gemeente. Dat is niet verplicht. 
De gemeente roept daarom gedupeerde inwoners die extra steun kunnen gebruiken op om zelf contact op te nemen via het MaDi-Loket (Maatschappelijke Dienstverlening Diemen). 
Via de MaDi zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor alle inwoners van Diemen. Gedupeerden van de toeslagenaffaire worden na aanmelding bij de MaDi doorgeleid naar de meest passende vorm van ondersteuning. 
Ondersteuning van de gemeente heeft geen invloed op de compensatie die gedupeerden van de Belastingdienst/Toeslagen krijgen.  

Contact opnemen

Gedupeerden kunnen zich bij de Belastingdienst melden via de website van de belastingdienst (services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/) of telefonisch: 0800-2 358 358 (gratis).
Inwoners van Diemen die extra hulp van de gemeente wensen, kunnen contact opnemen via de MaDi Diemen, telefoon 020 – 314 16 18 of e-mail: aanmeldingenDiemen@madizo.nl.