Update coronacrisis (17 april 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl.

Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam/

Bijzondere dagen

Onder normale omstandigheden zouden we in deze tijd uitkijken naar de bijzondere dagen die we jaarlijks met het hele land beleven: Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Inmiddels weten we de evenementen en herdenkingen op deze dagen niet doorgaan in de vorm die we gewend zijn. Maar we kunnen natuurlijk wel iets doen, want we willen deze dagen niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Koningsdag

Er mogen op Koningsdag, 27 april 2020, geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen.

Ook spontane buurt- of straatborrels zijn helaas niet toegestaan. Maar wellicht zijn er wel andere mogelijkheden: livestreams van optredens, ‘balkoningsdag’, digitale vrijmarkt, online bingo’s, quizzen en prijsvragen, een creatief eerbetoon aan ons zorgpersoneel. Wie een idee of initiatief voor Koningsdag 2020 heeft kan dat delen via het formulier op Diemen Helpt op www.diemen.nl. Op die manier kan het toch een mooie feestdag worden.

Dodenherdenking 4 mei 2020

De Dodenherdenking is voor veel mensen in Nederland een zeer belangrijk moment in het jaar. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd. De herdenking in Diemen in het gemeentehuis met de kranslegging bij het monument aan de D.J. den Hartoglaan kan niet op de traditionele manier plaatsvinden, omdat samenkomsten verboden zijn. De gemeente beziet nu samen met het Comité Diemen 1940-1945 op welke manier er toch op een passende manier aandacht aan de Dodenherdenking kan worden gegeven, maar zeker is dat we dit bijzondere moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Komende week volgt hierover meer informatie.

Bevrijdingsdag 5 mei 2020

Het is op 5 mei 2020 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Normaal gesproken was dat een reden om deze dag nog uitbundiger dan anders te vieren, ook in Diemen.
Dat kan helaas niet: ook Bevrijdingsdag vieren we dit jaar thuis. De Vrijheidsmaaltijd in Diemen gaat dus niet door. De gemeente beziet nog hoe andere activiteiten, bijvoorbeeld online, alsnog bij kunnen dragen aan het markeren van dit bijzondere moment. Dan kunnen we toch met elkaar delen welke gedachten en emoties er bij ‘75 jaar vrijheid’ boven komen.

Ook voor Bevrijdingsdag geldt dus: heeft u een idee of een voorstel, laat het weten via het formulier bij Diemen Helpt op www.diemen.nl

Brugbediening

Het eerder uitgevaardigde vaarverbod voor pleziervaart in de Amsterdamse grachtengordel en het Wallengebied geldt tot in ieder geval eind april.

Sluis- en brugbediening buiten Amsterdam vindt plaats van maandag tot en met zaterdag voor zowel beroeps- als pleziervaart.
Voor de bruggen over de Weespertrekvaart in Diemen is er bediening van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot-16:00 en van 18:00 tot 22:00 (i.v.m. beroepsvaart) en op zaterdag van 09:00 tot 16:30 voor beroepsvaart, niet voor recreatievaart. Op zon- en feestdagen is er geen bediening. Om verrassingen te voorkomen: kijk op www.vaarweginformatie.nl

Corona en Stadspas

De coronacrisis heeft ook invloed voor de inwoners van Diemen die activiteiten ondernemen met de Stadspas.

Zo zijn alle musea, theaters, bioscopen, zwembaden en andere attracties gesloten. Omdat nog niet bekend is wanneer de Stadspashouders weer op pad kunnen met hun pas, worden er voorlopig geen brieven en folders met aanbiedingen meer gestuurd. Dat betekent dat er in april geen folder komt met de aanbiedingen voor mei en juni en ook geen advertenties van de Stadspas in tijdschrift MUG of Krant Amsterdam. Er verschijnen ook geen online nieuwsbrieven voor abonnees.
Stadspashouders met kinderen van 3 -14 jaar ontvangen in april helaas ook geen brief met het vakantieaanbod. Het advies is om de website in de gaten te houden: via amsterdam.nl/stadspas wordt bekend gemaakt wanneer pashouders weer op pad kunnen met hun Stadspas en waar naartoe. Ook op facebook.com/stadspasamsterdam of instagram.com/stadspas020 zal die informatie te vinden zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners

Zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners kunnen behoefte hebben aan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen besmetting met het coronavirus. Vanwege de schaarste daaraan gebeurt het toebedelen van deze beschermingsmiddelen, zoals mondneusmaskers, op basis van de RIVM-richtlijn.
Aanvragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gedaan bij de GHOR Amsterdam-Amstelland via: actiecentrum@ghorasd.nl.

De distributie loopt via Cordaan. Vanwege de grote schaarste worden alleen persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd wanneer er sprake is van zorg voor patiënten met een daadwerkelijke verdenking of besmetting.

Buurtbemiddeling

Nu iedereen veel thuis leeft, werkt en leert, kan het heel gezellig zijn met je gezin, je huisdier en misschien ook met de buren. Maar het is ook niet vreemd als irritaties over uw buren uitgroeien tot spanningen. Als u daar last van heeft, is het belangrijk daar niet te lang mee te blijven zitten.
U kunt met uw buren het gesprek aangaan en afspraken maken die voor u beiden haalbaar zijn. Doe dit voordat uw ergernis de grens heeft bereikt. We moeten allemaal ons best doen elkaar door deze tijd heen te helpen. Bij overlastvragen biedt Buurtbemiddeling Diemen gratis een luisterend oor. Ook kan Buurtbemiddeling advies geven of bemiddelen. Wanneer wenselijk kan dat ook telefonisch of via video. Neem contact op met Buurtbemiddeling Diemen via (020) 337 32 96 of info@buurtbemiddelingdiemen.nl, 
Kijk op www.buurtbemiddelingdiemen.nl of voor tips op www.problemenmetjeburen.nl