Update coronacrisis (22 april 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl. 
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam

Coronamaatregelen verlengd


Het kabinet heeft gisteren een verlenging van de coronamaatregelen aangekondigd. Tot en met 28 april veranderen de maatregelen dus niet. Kijk hier voor een visueel overzicht van de maatregelen en voor meer uitleg van de maatregelen op de website van Rijksoverheid
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar Diemen deel van uitmaakt, werkt aan de uitwerking van de aangekondigde aanpassing van de maatregelen na 28 april. Die bieden meer ruimte aan het onderwijs en georganiseerde sportactiviteiten.

De gemeente Diemen is momenteel in contact met de scholen en met de kinderopvangorganisaties over de gang van zaken na 28 april. Ook met de sportverenigingen, buurtsportcoaches en andere sportaanbieders is er contact om mogelijkheden en randvoorwaarden voor de nieuwe omstandigheden te inventariseren. Zodra daar nader bericht over is, zal dat gecommuniceerd worden.


Burgemeester Boog geeft aan dat er moeilijke dilemma’s in het geding zijn: ‘Hoeveel ruimte geef je weer aan mensen, met alle risico’s van dien? We komen nu in een hele lastige fase van de crisis. Gaan we allemaal onze eigen weg of blijven we elkaar vasthouden, hoe ingewikkeld dat ook is? Ik ben erg trots op hoe wij in Diemen tot nu toe zijn omgegaan met deze crisis. Het is belangrijk dat we die saamhorigheid in Diemen blijven vasthouden. Zeker nu de crisis langer gaat duren, en de onzekerheid voor veel mensen groter wordt, hebben we elkaar nodig.’


Raadsvergadering digitaal te volgen


De gemeenteraadsvergaderingen worden in verband met de corona-maatregelen niet in het gemeentehuis gehouden, maar via een digitale toepassing. De raadsvergadering van donderdag 23 april is voor belangstellenden te volgen via een livestream. Dat kan op het moment dat de vergadering start (vanaf 20.00 uur) via deze link


Textiel niet wegbrengen, maar bewaren


Landelijk hebben textielverwerkers door de coronacrisis moeite met het sorteren en verwerken van ingezameld textiel. De sortering ligt nagenoeg stil en ook de verkoop en export van textiel en kleding is lastiger geworden. De inzamelaars vragen een ieder nu om waar mogelijk het textiel voorlopig thuis op een droge plek te bewaren. Zo wordt de kwaliteit van het textiel niet aangetast en kan het op een later moment verwerkt worden.