Update coronacrisis (24 april 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl.

Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at the website Amsterdam.

Koningsdag anders

Koningsdag op 27 april 2020 wordt een andere editie dan anders. In deze tijd is het de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft. Het is niet anders. Er mogen geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn helaas niet toegestaan. Dat geldt voor het hele land, dus ook in Diemen. Maar er zijn wel andere mogelijkheden om er een bijzondere dag van te maken: livestreams van optredens, ‘balkoningsdag’, digitale vrijmarkt, online bingo’s, quizzen en prijsvragen, een creatief eerbetoon aan ons zorgpersoneel. Er zijn voldoende alternatieven te bedenken om er toch een mooie feestdag van te maken. We wensen iedereen een fijne Koningsdag.

Cijfers coronavirus

Het RIVM geeft op hun websitesteeds meer informatie over positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen, ook op gemeenteniveau. Daarom verwijzen wij u voortaan naar de RIVM-pagina voor de meeste recente cijfers voor Diemen. De afgelopen week kregen wij enkele vragen over een opvallende stijging in het cijfer van het aantal positief geteste personen in Diemen op de website van het RIVM. Dit kwam doordat abusievelijk een aantal meldingen was toegerekend aan de cijfers van de gemeente Amsterdam. Deze fout is nu hersteld, waardoor het aantal positief geteste personen in Diemen in één keer fors steeg. In de werkelijkheid was er dus geen sprake van een snelle toename.

Diemen leest voor

Ook de jongste inwoners van Diemen krijgen aandacht tijdens de coronacrisis. Boeken lenen gaat wat moeilijker en hun ouders zijn erg druk om alles thuis goed te combineren. Daarom zijn we begonnen verhalen voor te lezen voor hen. Als eerste in de serie leest burgemeester Boog het verhaal 'Ik wil een leeuw' voor, een prentenboek van Annemarie van der Eem en Mark Janssen. Het voorlezen is beschikbaar via het YouTube-kanaal van de gemeente. Het is de bedoeling dat de serie wekelijks een volgende editie krijgt.

Werk in de openbare ruimteVest opruimen zwerfafval tijdens coronacrisis

Ook in deze coronatijd is het nodig de gemeente schoon, heel en veilig te houden. Ook het groenonderhoud in Diemen moet -zeker in het voorjaar – gewoon doorgang vinden.
De medewerkers van de gemeente zijn daar de afgelopen weken dan ook gewoon mee doorgegaan. Uiteraard houden ze de landelijke spelregels in het oog en bewaren ze afstand en opereren ze niet in groepen. Om ook de inwoners erop te wijzen dat het niet de bedoeling is de gemeentelijke medewerkers te dicht te benaderen dragen ze vanaf heden vesten die het publiek erop wijst dat de norm van 1,5 meter afstand ook hier geldt.

Opruimen zwerfvuil

Mede omdat mensen nu meer thuis zijn, zien we op sommige plekken in Diemen volle prullenbakken en meer zwerfafval. Dat levert veel klachten op. Waar het kan ruimen we dat uiteraard op, maar we hebben bewoners ook opgeroepen hun afval zoveel mogelijk mee naar huis te nemen. Ook deden we het aanbod aan bewoners om een knijper thuis te brengen, zodat ze tijdens het dagelijkse ommetje zwerfvuil kunnen prikken. Ruim 50 inwoners hebben inmiddels een grijper aangevraagd en gekregen. Dat heeft op allerlei plekken in Diemen zichtbaar resultaat.