Update coronavirus (15 april 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van http://www.rijksoverheid.nl./

Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at the website Amsterdam.

Paasweekend goed verlopen

De meeste mensen hebben zich ook in Diemen tijdens het Paasweekeinde goed aan de corona regels gehouden. Toch was het soms nodig op te treden. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn in totaal 212 boetes uitgedeeld. De corona maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de situatie in ziekenhuizen en verpleeghuizen beheersbaar te houden.

De nadrukkelijke oproep was vooraf gedaan om in het Paasweekend thuis te blijven. Even naar buiten in de eigen buurt mag, maar de oproep om drukke plekken te vermijden en altijd 1,5 meter afstand te houden, blijft - ook nu nog - staan. Ook urenlange picknicks in de parken zijn niet te bedoeling. Dit om de parken beschikbaar te houden voor het ommetje in de buurt voor mensen zonder balkon, tuin of dakterras. De meeste inwoners van de regio, en dus ook in Diemen, hielden zich – net als in het hele land- overigens goed aan de strenge regels. Na een waarschuwing van handhavers of politie luisteren mensen meestal alsnog.

Gedragslijn voor studenten

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden geldt voor iedereen, behalve voor mensen die samen een huishouden delen. De maatregelen tegen groepsvorming gelden wel voor iedereen. Over de manier waarop dat uitpakt voor studenten die samen in een studentenhuis wonen, zijn door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland afspraken gemaakt.

Zolang studenten binnen zijn of op eigen terras, geldt dat ze één huishouden vormen. Het blijft overigens ook dan raadzaam om afstand te houden en als iemand gezondheidsklachten heeft, die op corona kunnen duiden, is het aan te raden gemeenschappelijke ruimten te vermijden. Ook de bezoekregels, met de beperking van het aantal bezoekers tot drie, zijn gewoon van toepassing. Zodra studenten buiten zijn, geldt de noodverordening en kan opgetreden worden. Daar moeten studenten dus ook 1,5 meter afstand houden, ook als ze huisgenoten zijn. Samenkomsten zijn en blijven bovendien sowieso verboden. Als samenkomsten binnen de woning tot overlast leiden, kan uiteraard opgetreden worden net als in andere gevallen van overlast.
Via onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties zal de informatie over de coronamaatregelen worden verspreid. 
Op de website van de gemeente zijn hierover veelgestelde vragen te vinden.

Afval vraagt aandacht

Tijdens de coronacrisis blijven we zoveel mogelijk thuis, gaan we alleen naar buiten om naar de supermarkt te gaan, een luchtje te scheppen of de hond uit te laten. Op sommige locaties zien we mede daardoor volle prullenbakken en meer zwerfafval. De medewerkers van de gemeente doen wat ze kunnen om alles netjes bij te houden, maar het zou fijn zijn als inwoners ons ook een handje helpen.

Dat kan natuurlijk het beste door geen afval op straat te gooien. Maar ook door naar een andere prullenbak te lopen als de dichtstbijzijnde vol is. En anders het afval gewoon mee naar huis nemen.
Als er mensen zijn die tijdens hun ommetje of het boodschappen doen, willen helpen om de omgeving schoon te houden, dan kan dat. Zij kunnen u van de gemeente een grijper krijgen om zwerfafval te prikken. Zij kunnen dat doorgeven via het Klant Contact Centrum (020) 31 44 888. De grijper wordt dan thuis voor de deur gelegd.

De periode van thuiszitten grijpen we ook aan om op te ruimen, te klussen of in de tuin te werken. Zeker als het mooi weer is. Ook kopen we steeds meer producten online en laten we die thuisbezorgen. Er is dan ook een toename van het aanbod van huishoudelijk afval, verpakkingsmateriaal en kartonnen dozen. Dit heeft tot gevolg dat de containers in de openbare ruimte eerder vol zijn.

Afvalbedrijf De Meerlanden werkt al met de maximale capaciteit om alle containers te legen. Het verzoek is om het afval toch mee terug naar huis te nemen als de container vol is. We snappen dat dat niet prettig is, maar we moeten samen door deze periode komen en het is voor niemand in de buurt een prettig gezicht als er naast de containers afval op straat staat.

Ook doen we een beroep op inwoners om een bezoek aan het Recycleplein voor het brengen van grofvuil zoveel mogelijk uit te stellen. Op het Recycleplein wordt wegens de maatregelen een beperkt aantal auto’s toegelaten. Om opstoppingen en wachtrijen te voorkomen, adviseren we inwoners hun bezoek aan het Recycleplein zoveel mogelijk uit te stellen.

Parkeren en handhaving

De handhavers van de gemeente zijn momenteel vooral belast met het controleren en handhaven op de landelijke corona maatregelen. Daarnaast werkt de gemeente met externe handhavers die zich richten op het parkeren in het betaalde- en vergunningengebied en de blauwe zone.

Vanwege de landelijke oproep zoveel mogelijk thuis te werken, is op een aantal plekken de parkeerdruk helaas toegenomen. In een aantal wijken in Diemen, waaronder de autoluwe wijk Holland Park, staan nu meer auto’s van bewoners geparkeerd dan gebruikelijk. Tegelijkertijd parkeren er ook bijvoorbeeld zorgverleners of aannemers die aan het werk zijn in Diemen vanwege bouw- en herstructureringswerkzaamheden. Ondanks die lastige omstandigheden gelden de reguliere spelregels voor het parkeren in alle wijken. Ook in Holland Park, waar een blauwe zone geldt. Dat houdt in dat de handhavers hun reguliere controles uitvoeren en indien nodig handhavend optreden. Dit om ervoor te zorgen dat de parkeerregels op de juiste manier worden toegepast en de schaarse parkeerruimte voor iedereen beschikbaar blijft. Meer informatie over de regels rondom parkeren in Diemen vindt u op de website.

Social Distance Bus in Diemen

In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland rijdt een bus rond die bewoners actief wijst op het belang van afstand houden en vermijden van groepsvorming. Met name voor jongeren is het lastig om zich aan die spelregels te voldoen. Toch is het belangrijk dat ook zij zich aan die spelregels houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanuit de bus zullen ze daar onder andere door een jongerenwerker op worden aangesproken. De bus geeft verder spraakboodschappen over de corona maatregelen in verschillende talen. De Social Distance Bus zal aanstaande vrijdag ook een ronde door Diemen doen en daar verschillende plekken aandoen waar zich meerdere jongeren zouden kunnen bevinden.