Update coronavirus (3 april 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode door het kabinet veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van http://www.rijksoverheid.nl/

Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at the website of Amsterdam.

Aanvullende maatregelen voor het weekend

Er komt een mooi lente-weekend aan, toch blijft de dringende oproep: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor een boodschap of een klein ommetje en niet om te recreëren. Zoek geen drukke plekken op zoals parken en pleinen en houd altijd minimaal 1,5 meter afstand. Deze maatregelen zijn en blijven nodig voor de bestrijding van corona en het beperken van de druk op de zorgcapaciteit. Uit voorzorg worden er een aantal aanvullende maatregelen genomen.

In de hele regio Amsterdam-Amstelland wordt door politie en handhaving actief gemonitord. Bij overtreding op de maatregelen wordt sneller beboet.

Geen brugbediening voor recreatievaart

Beperkte toegang tot aantal parken en actieve monitoring van de drukte. Ook voor een aantal fietsroutes.

Er geldt een vaarverbod voor pleziervaart in de Amsterdamse grachtengordel en het Wallengebied. Sluizen en bruggen worden in de hele regio Amsterdam- Amstelland alleen nog geopend voor de beroepsvaart en niet voor plezierboten.
In Diemen geldt dat dus voor de beide bruggen over de Weespertrekvaart. Het vaarverbod geldt vooralsnog alleen voor zondag, maar kan worden verlengd en ook uitgebreid worden naar een groter gebied. Voor de komende periode blijft de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te recreëren.

Oproep aan ouders: kies voor een rustige speelplek

Volgens de richtlijnen van het RIVM geldt een uitzondering op de regels om afstand te houden en samen te spelen voor kinderen tot en met 12 jaar.

Zij mogen, als ze geen ziekteverschijnselen (hoesten, verkouden, koorts) vertonen, onder begeleiding van ouders buitenspelen. Dat mag ook in de speeltuin, maar ouders wordt opgeroepen: kies voor een rustige speelplek en blijf zoveel mogelijk afstand houden.

Eenvoudige informatie over corona

De informatie over het coronavirus en de maatregelen om dat te bestrijden zijn voor iedereen belangrijk. Daarom is er ook informatie voor mensen die wat minder makkelijk lezen.

De Stichting Lezen en Schrijven maakte een video-animatie waarin de tips van het RIVM in begrijpelijke taal worden uitgelegd. https://youtu.be/uj9BGqHXC7g

Verder is er in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een website gemaakt waar corona en de maatregelen in begrijpelijke taal worden uitgelegd in animaties onder de titel ‘Steffie legt corona eenvoudig uit’.

Werkzaamheden Liander

Liander verricht werkzaamheden in de openbare ruimte aan het energienet in Diemen. Die werkzaamheden gaan alleen door in het geval de norm van 1,5 meter afstand is gegarandeerd. Liander verricht die werkzaamheden alleen omdat ze nodig zijn voor het in stand houden van ons net. Anders bestaat er kans op een spontane uitval van het net.

Vanaf maandag 6 april hervat Liander ook weer de noodzakelijke werkzaamheden bij klanten thuis. Eerder waren die gestopt omdat onduidelijk was hoe deze veilig uitgevoerd konden worden. Inmiddels is er een protocol afgesproken met richtlijnen over veilig doorwerken. Daardoor zijn de werkzaamheden in de openbare ruimte en ook achter de voordeur grotendeels weer uit te voeren, waarbij de gezondheid van klanten en medewerkers beschermd wordt.

Liander houdt zich strikt aan de voorgeschreven hygiënemaatregelen zoals beschreven in het protocol. Daarnaast hebben klanten de keuze om afspraken, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een slimme meter, op een later moment in te plannen.

Maatschappelijke hulp

De hulpverleners van MaDi hebben weliswaar tijdelijk geen inloopspreekuur  en zijn zeer terughoudend met huisbezoeken. Ze zijn nog wel bereikbaar voor allerhande maatschappelijke vragen. Dat kan gaan om moeilijkheden als geweld of ruzie, problemen met partner, kinderen of familie, verlies van een dierbare, gevoelens van angst, depressie, eenzaamheid.

De cliëntondersteuners van MaDi Diemen zijn voor maatschappelijke hulp of vragen op maan-, woens- en donderdag bereikbaar via (020)  31 44 700.

Ondersteuning voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Het coronavirus zorgt voor een onzekere tijd voor iedereen. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met autisme, hun naasten, maar ook andere kwetsbare mensen kunnen het extra moeilijk hebben in deze tijd.

De cliëntondersteuners van MEE kunnen een extra luisterend oor bieden en vragen beantwoorden. Dat kan gaan om vragen over opvoeding en begeleiding van een kind, vragen over werk, geld, salaris, regelingen. Maar ook om ondersteuning bij contact met organisaties, bij moeilijke telefoontjes of bij het schrijven van een mail.

De cliëntondersteuners van MEE zijn bereikbaar via (020) 51 27 272 of informatie@mee-az.nl.

Ondersteuning voor ouderen

Maaltijdservice

Het Huis van de Buurt ‘t Kruidvat kookt op maandag tot en met donderdag dagverse maaltijden die aan huis bezorgd worden door een vrijwilliger. Iedere dag wordt er een ander gerecht gekookt. De maaltijd kost 6 euro, te betalen via een nota achteraf. Bezorging gebeurt tussen 13:00 en 14:00 uur. Reserveren kan via (06) 507 164 04.

Buurthulpdienst

Vrijwilligers van de Buurthulpdienst van Diemenvoorelkaar kunnen ook nu nog (telefonisch) hulp bieden bij kleine problemen met computer, e-reader en tablet, televisie en telefoon. Bereikbaar via (020) 31 44 700 (maandag t/m donderdag tussen 9:30 – 12:30 uur)