Update coronavirus (6 april 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode door het kabinet veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van http://www.rijksoverheid.nl/.

Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam/

Aanvullende maatregelen goed gevolgd

Gelukkig houden de inwoners van Diemen zich steeds beter aan de dringende oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor een boodschap of een klein ommetje. Ook de regels om geen drukke plekken op te zoeken en altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden werden goed opgevolgd. Deze maatregelen zijn en blijven nodig voor de bestrijding van corona en het beperken van de druk op de zorgcapaciteit. Politie, handhavers van de gemeente en straatcoaches letten actief op de opvolging van de regels, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. De eigen verantwoordelijkheid blijft een grote rol spelen. Maar tot nu toe kon het blijven bij een aantal waarschuwingen en is er slechts één bekeuring uitgedeeld.

Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente Diemen is druk bezig deze regeling uit te voeren. De gemeente heeft de afgelopen tijd ruim 550 aanvragen ontvangen van Diemense zelfstandigen die gebruik willen maken van deze regeling. De verwerking van deze aanvragen vraagt enige tijd. Het is de bedoeling iedereen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk een antwoord te geven. Omdat nog niet alle details van de regeling duidelijk zijn zal er gewerkt worden met het verstrekken van een voorschot. Tot nu toe zijn er ruim 100 voorschotten verstrekt.

Religieuze bijeenkomsten

Bij de maatregelen die het kabinet afgelopen week bekend maakte, werd aangegeven dat er voor religieuze samenkomsten een uitzondering geldt op het samenkomst verbod. Dan zouden er ten hoogste 30 personen aanwezig mogen zijn en moeten de deelnemers altijd 1,5 meter afstand houden. Met een aantal religieuze feesten in aantocht (Pesach van woensdag 8 t/m donderdag 16 april 2020, het paasweekend van 10 tot en met 13 april en vervolgens de ramadan die naar verwachting begint op 23 april en eindigt op 23 mei) is het goed nadrukkelijk te wijzen op het advies om deze bijeenkomsten vanwege de gezondheidsrisico’s niet te houden en andere oplossingen te zoeken voor de behoefte aan gezamenlijke viering. De kerken in Diemen hebben eerder al aangegeven dat advies ook op te volgen.