Update coronacrisis (19 augustus 2020, 16.00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis en soms was er sprake van versoepeling. In ieder geval betekent dat alles ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl

Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds begin augustus 2020 is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Dat geldt ook voor de situatie in Diemen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet een aantal aanscherpingen aangekondigd.
Uit onderzoek blijkt dat het vooral misgaat in de privésfeer, achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Dat is op dit moment de bron van de meeste besmettingen. De belangrijkste aanscherping is daarom dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden en ook zonder fysiek contact. Kies liever voor een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft en zorg daar voor registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor.

Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft; werk thuis. 

Vakantie

Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. De quarantaineperiode kan worden teruggebracht van 14 naar 10 dagen.  
Verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Scholen

Op de scholen, die inmiddels weer zijn gestart, wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Daar hoort bij; kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand het gezin positief test op corona. Dat heeft het kabinet op de persconferentie nogmaals onderstreept.
Deze informatie is ook in eenvoudige taal te lezen op Overheid.nl.

Maatregelen in Veiligheidsregio en in Diemen

In de regio en ook in Diemen loopt het aantal besmettingen In de laatste twee weken op. In Diemen zijn er 45 nieuwe geregistreerde besmettingen bijgekomen. Er zijn hier nog geen clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen vastgesteld door de GGD. Dat kan natuurlijk nog veranderen door de uitkomsten van lopend bron- en contactonderzoek. Als daaruit blijkt dat er maatregelen nodig zijn, dan worden die genomen.
Het toenemend aantal besmettingen heeft er ook toe geleid dat is besloten om de kermis in Diemen dit jaar geen doorgang te laten vinden. Dat vinden gemeente en GGD nu niet verantwoord. Dat is jammer voor alle betrokkenen en voor het publiek, maar volksgezondheid en veiligheid wegen zwaarder. De gemeente heeft verder de handhaving van de coronamaatregelen geïntensiveerd en er worden ook coronahosts in Diemen ingezet om het publiek op een vriendelijke wijze te wijzen op het belang van het houden van 1,5 meter afstand. Ook blijven wij horeca-exploitanten, beheerders van de winkelcentra en winkeleigenaren wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ook hier geldt: als waarschuwingen niet meer helpen, volgen boetes of andere maatregelen.
Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een pakket aan maatregelen voorbereid voor het geval dat het aantal besmettingen fors blijft toenemen. Die maatregelen richten zich vooral op de stad Amsterdam, maar ook de Amstelland-gemeenten, waaronder Diemen, zouden sommige maatregelen dan kunnen inzetten. Het blijft echter lokaal maatwerk. Formeel zal de voorzitter van de veiligheidsregio (de burgemeester van Amsterdam) die besluiten nemen, maar afgesproken is dat de burgemeesters van de afzonderlijke gemeenten leidend blijven. Zij bepalen welke maatregelen in hun gemeente genomen worden. Dat betekent dat een maatregel in Amsterdam niet automatisch ook in Diemen afgekondigd zal worden. Diemen zal dus eigen afwegingen blijven maken en in goed overleg kijken wat in Diemen nodig is.
Het is dus ontzettend belangrijk dat iedereen in Diemen zich aan de basisregels blijft houden. Dus houd afstand, vermijd drukte, draag een mondkapje waar dat verplicht is, en bij milde klachten: blijf thuis en laat u testen. Blijf ook na 1 september 2020 zoveel mogelijk thuiswerken. Uiteindelijk bepaalt ons gedrag in Diemen welke maatregelen nodig zijn. We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zodat extra maatregelen niet nodig zijn. Gelukkig zien we dat het merendeel van de Diemenaren van goede wil en alert is en zich aan de regels wil houden.

Informatie

Lees hier de brief van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over de huidige stand van zaken met betrekking tot het coronavirus.