Door de corona is onze dienstverlening aangepast. Wij werken alleen volgens afspraak. Het dragen van een mondkapje in de hal van het gemeentehuis is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.  

Wet tijdelijke maatregelen COVID en intrekking noodverordening

Per 1 december is de Wet tijdelijke maatregelen COVID van kracht. Deze wet vervangt de lokale noodverordening. De noodverordening van 18 november 2020  is per 1 december 2020  ingetrokken. Het besluit tot intrekking is te vinden op veiligheidregioaa.nl