Wet tijdelijke maatregelen COVID en intrekking noodverordening

Per 1 december is de Wet tijdelijke maatregelen COVID van kracht. Deze wet vervangt de lokale noodverordening. De noodverordening van 18 november 2020  is per 1 december 2020  ingetrokken. Het besluit tot intrekking is te vinden op veiligheidregioaa.nl