Aangepaste noodverordening 18 november 2020

In vervolg op de recente aanpassing van de landelijke maatregelen is ook de noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, waar Diemen deel van uitmaakt, aangepast per 18 november 2020.
Het pakket dat eerder in oktober van kracht was, gaat nu weer gelden met een aantal kleine wijzigingen.
U kunt de aangepaste noodverordening downloaden via onderstaande link: https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten/