Nieuwe maatregelen 29 september 2020

Het kabinet heeft op maandagavond 28 september 2020 nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus weer terug te dringen. De nieuwe maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur en gelden in ieder geval voor 3 weken. De maatregelen kunnen worden aangescherpt als deze niet het gewenste resultaat hebben. Het aantal besmettingen in de regio Amsterdam-Amstelland stijgt hard, ook in Diemenaren. We vragen onze inwoners dringend om zich verantwoordelijk te gedragen en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.
Het aantal bevestigde besmettingen in onze regio verdubbelt bijna wekelijks. De verspreiding vindt inmiddels plaats onder alle leeftijdsgroepen. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. We willen alles op alles zetten om kinderen en jongeren ongehinderd naar school te kunnen laten gaan. Dit betekent dat we ons samen moeten inspannen om het virus onder controle te krijgen.

Nieuwe maatregelen

Maatregelen zijn noodzakelijk maar alles begint met gedrag. We vragen u daarom dringend sociale contacten de komende weken drastisch te beperken. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18:00 uur voor ten minste 3 weken. U kunt alle coronamaatregelen vinden op de website van de Rijksoverheid

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werkt de komende dagen aan de uitwerking van de nieuwe aanpassingen. Zodra deze klaar zijn, kunt u ze hier lezen. De maatregelen worden verwerkt in een nieuwe noodverordening, die op dinsdag 29 september 2020 18:00 uur in werking treedt. Wij adviseren dringend om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen en verzoeken instellingen en bedrijven voor horeca en detailhandel dit op te nemen in hun deurbeleid. Daarnaast adviseren wij dringend aan alle contactberoepen om een mondkapje te dragen.

Pijnlijk maar onvermijdelijk

We realiseren ons dat de maatregelen zeer ingrijpend zijn. Voor de zorg, voor onze horecaondernemers, winkeliers, voor de al zo getroffen culturele sector, voor jonge mensen en ouderen in angst en eenzaamheid. Maar ook voor al die inwoners in de regio die zich het afgelopen half jaar hebben ingespannen om het aantal besmettingen te beperken. Het is pijnlijk maar onvermijdelijk dat we ons opnieuw moeten beperken. Juist nu is het van groot belang dat we ons gedrag aanpassen en vooral onze sociale contacten drastisch verminderen om het virus onder controle te krijgen

Denk aan de basisregels

Het is in ieder geval van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden:

  • Beperk sociaal contact. 
  • Houd altijd 1,5 meter afstand. 
  • Ontvang maximaal 3 personen extra in huis. 
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis. 
  • Was vaak uw handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.