Update coronacrisis (22 juni 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis.  Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl. 
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19 


DiemerFestijn gaat niet door, Gemeentedag ook afgelast

Het bestuur van de Stichting Diemer Festijn heeft laten weten dat het Diemer Festijn 2020 geen doorgang zal vinden. Het bestuur oordeelde dat het festijn in de eerste volle week van september (van 7 t/m/ 11 september) niet op een veilige en verantwoorde wijze is te organiseren en dat het niet mogelijk zal zijn om in de feesttent de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht te nemen. Het besluit betekent dat het avondprogramma in de feesttent, de kindermiddag, de seniorenmiddag, de lampionnenoptocht, de kramenmarkt, de bingo en het vuurwerk niet door zullen gaan.
De gemeente Diemen heeft inmiddels besloten dat de Gemeentedag, de Veiligheidsdag en de vrijmarkt, die jaarlijks op de zaterdag van het Diemer Festijn plaatsvinden, eveneens niet doorgaan. Over het doorgaan van de kermis die ook altijd tijdens het Diemer Festijn wordt georganiseerd, moet nog worden besloten.

KinderZomerSpelen aangepast

Ook dit jaar vinden in de zomervakantie de KinderZomerSpelen plaats, maar in een aangepaste vorm. De KinderZomerSpelen zijn voor Diemense kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Zij krijgen in de zomerperiode van maandag 6 juli tot vrijdag 24 juli allerlei leuke activiteiten aangeboden, zoals sporten, spelen en creatief bezig zijn. Anders dan andere jaren zal dat dit jaar niet binnen maar buiten plaatsvinden, in en rond een grote tent op het buitenterrein naast het Sportcentrum Duran. Verder kunnen er vanwege de coronamaatregelen maximaal 100 kinderen per dag deelnemen en daarom moeten de kinderen van tevoren inschrijven via een online registratiesysteem. Dat kan vanaf 2 juli 2020.

De kaarten hoeven dit jaar ook niet te worden afgehaald op het gemeentehuis, omdat ook dat traject digitaal verloopt.

Verruiming parkeermogelijkheid zorgmedewerkers verlengd

In verband met de coronacrisis heeft de gemeente met Cordaan de afspraak gemaakt dat werknemers van De Diem en Berkenstede in de directe omgeving zonder officiële ontheffing in de blauwe zone kunnen parkeren, zodat zij zich op hun zorgtaak konden richten. Deze afspraak is onlangs verlengd tot 30 november 2020. In verband met de komst van de scanauto voor parkeercontrole worden de kentekens van de Cordaanmedewerkers opgenomen in het parkeersysteem, zodat deze tijdelijke ontheffing ook geregistreerd is. Ook is er nu een regeling met Cordaan waarbij langduriger parkeren voor bezoekers van Berkenstede tijdelijk mogelijk is.

Aanvragen tegemoetkoming voor flexwerkers (TOFA) vanaf maandag 22 juni 2020

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni 2020 bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden voor de regeling en een beslisboom waarmee kandidaten kunnen zien of ze in aanmerking komen voor de tegemoetkoming is te vinden op de TOFA-pagina van het UWV (https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/index.aspx). Aanvragen kan tot en met 12 juli 2020.