Update coronacrisis (3 juni 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl. 
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19 en op https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam/ 

Centrale testlocatie coronavirus in de RAI

Sinds dinsdag 1 juni 2020 kunnen alle inwoners uit de regio Amsterdam-Amstelland met coronaklachten zich door de GGD laten testen op het virus. Burgemeester Erik Boog bezocht woensdagochtend 3 juni 2020 de centrale testlocatie in de RAI in Amsterdam. Hij liet zich daar door de GGD informeren over het actuele testbeleid. In congrescentrum RAI Amsterdam kunnen mensen met coronaklachten uit de regio Amsterdam-Amstelland, dus ook inwoners van Diemen, op de fiets, met de auto of gewoon te voet langskomen. Via het landelijk telefoonnummer 0800-1202 kan daarvoor een afspraak worden gemaakt. Burgemeester Boog: “Testen is zeer belangrijk. Door te testen weet je waar je aan toe bent en voorkom je dat je jouw familie en vrienden besmet. Dit is heel hard nodig om corona onder controle te krijgen. Grote complimenten aan alle GGD-medewerkers voor hun grote inzet om dit allemaal mogelijk te maken.”

Tozo-regeling verlengd

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente zorgt voor uitvoering van deze Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling). Daarmee was een tijdelijke aanvulling van het inkomen mogelijk gedurende drie maanden. Deze Tozo-regeling is onlangs verlengd tot 1 oktober 2020. Daar gelden wel nadere voorwaarden voor. 
Zelfstandige ondernemers kunnen nu een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot uiterlijk 30 september 2020. Op de gemeentelijke website is daarvoor een verkort formulier te vinden. Dat formulier is alléén te gebruiken door mensen die al eerder een uitkering levensonderhoud Tozo hebben aangevraagd en die na de toegekende periode nog in financiële nood verkeren. Een reguliere Tozo-aanvraag is overigens ook nog mogelijk als dit nog niet eerder is aangevraagd. Ook daarvoor is op www.diemen.nl een aanvraagformulier te vinden. Verlenging of reguliere aanvraag kan alleen als het gezamenlijk inkomen van de aanvrager en partner onder het sociaal minimum komt.
De Tozo-regeling kent ook de mogelijkheid van een lening bedrijfskapitaal. Ook die regeling is verlengd. Het is nu mogelijk om een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aan te vragen als het eerder aangevraagde bedrag onder de maximumgrens van € 10.157 lag. Ook is het nog mogelijk een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo te doen. 
Kijk voor meer informatie en voor de formulieren op de website.

Noodverordening aangepast

De regionale noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is aangepast op de maatregelen die per 1 juni 2020 van kracht werden. De noodverordening biedt wettelijke bevoegdheden om op te kunnen treden, als dat nodig is. Handhaving en politie delen alleen boetes uit als eerdere waarschuwingen niks opleveren en het echt niet anders kan. De belangrijkste basisregels blijven gelden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was regelmatig je handen, blijf thuis als je klachten hebt en werk thuis als dat kan.

De belangrijkste aanpassingen in de noodverordening zijn:
-    Het verbod op samenkomsten in de openbare ruimte is opgeheven. Buiten mogen mensen bij elkaar komen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden (met uitzondering van gezamenlijke huishoudens). Dat geldt ook in de auto en op de boot. De maximaal twee mensen aan boord regel komt dus te vervallen.
-    Bioscopen en theaters (zoals De Omval) mogen open, als de 1,5-meter-afstandsregel kan worden nageleefd, bezoekers van te voren reserveren, gebruik maken van een zitplaats en per ruimte niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
-    De horeca mag open met maximaal 30 gasten binnen. Gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar, vooraf reserveren en te alle tijden 1,5 meter afstand houden. Op terrassen geldt geen maximum aantal personen, maar iedereen moet aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar). De exploitant/beheerder is verantwoordelijk voor de logistiek, houdt rekening met bewoners en passanten, en ziet toe op naleving van de regels. Gasten dienen zich aan de regels te houden. Lukt het de exploitant/beheerder niet om gasten die doelbewust de regels overtreden in de hand te houden, dan kunnen zij de hulp van handhaving of politie inschakelen.
-    In het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje verplicht, dit geldt ook voor de IJveren. De verplichting geldt voor reizigers vanaf 13 jaar.
-    Het voortgezet onderwijs mag stapsgewijs opgestart worden. Het basisonderwijs wordt per 8 juni 2020 volledig hervat.

Ook non-food weer op de markt

Vanaf vandaag (3 juni 2020) mogen kramen met non-foodproducten weer terug op de wekelijkse markt op het Diemerplein. De bloemen- en plantenkraam houdt vooralsnog haar plaats op het voorplein bij het gemeentehuis. Op de markt blijven uiteraard de hygiënemaatregelen van afstand houden en drukte vermijden van kracht. Daartoe zijn er ook onderlinge afstanden en looproutes aangegeven. Ook worden tussen de kramen onderling zijschermen en -doeken geplaatst, zodat er afscheidingen zijn tussen kramen.

Verzamelwebsite voor protocollen 

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de werkvloer, het sportveld of de school. Dat vereist maatwerk: hoe houd je 1,5 meter afstand in een kantoortuin? Hoe voorkom je dat medewerkers bij elkaar hoeven te zitten met lunch? Hoe voorkom je dat klanten in rijen dichtbij elkaar komen te staan? Branches hebben zelf het beste zicht op de eigen praktijk en zij werken hard om voor de eigen werkomgeving een protocol op te stellen. De website CoronaProtocollen verzamelt protocollen en biedt zo een overzicht van de beschikbare protocollen. Dat varieert van tankstations tot audiciens en van de diervoederindustrie tot sportscholen. De website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de protocollen ligt bij de branches zelf.