Update coronacrisis (5 juni 2020, 14:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19 
 

Basisscholen volledig open vanaf 8 juni 2020

Alle basisscholen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig open, dus ook die in Diemen. Onderzoek en monitoring van het RIVM laten zien dat er geen aanwijzingen zijn voor een toename van de verspreiding van het coronavirus van kinderen op medewerkers, tussen kinderen onderling, of van medewerkers op kinderen. Ook spelen kinderen geen belangrijke rol bij de verspreiding van het virus. Kinderen kunnen wel besmet raken, maar hebben weinig verschijnselen en dragen nauwelijks bij aan verspreiding. Daarom kunnen scholen vanaf 8 juni weer veilig open. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school, maar natuurlijk wel met inachtneming van de RIVM voorschriften.
Ook vanaf 8 juni blijven de volgende maatregelen van kracht: 
- Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
- De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
- Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Standplaatsen Diemerplein op zaterdag

Onder de coronamaatregelen van afstand houden blijkt het lastig om op zaterdag de standplaatsen op het Diemerplein op een verantwoorde manier te combineren met het terras van Grand Café Cheers. Er is te weinig ruimte om de 1,5 meter afstand voor bezoekers goed te kunnen waarborgen. Daarom is besloten dat de kramen van Kaashandel Dammers en Vos Groenten en Fruit vanaf aanstaande zaterdag aan de andere zijde van de apotheek komen te staan (aan de zijde van het Wilhelminaplantsoen). Zij hebben daarvoor een tijdelijke vergunning tot 1 december 2020 gekregen. Ook krijgen ze tijdelijk meer ruimte dan ze voorheen hadden. Ook bloemenzaak Mooi by Rick, die tot juli 2020 een tijdelijke vergunning voor het Diemerplein heeft, zal op die plek staan. Door de verplaatsing van de kramen ontstaat ruimte en kan Cheers ook van haar verruimde terras gebruik maken.

Sportpark De Diemen weer toegankelijk

Vanwege de beperkingen die golden voor gezamenlijk sporten was sportpark De Diemen met hekken afgesloten. Nu er versoepelingen gelden en de jeugd tot en met 18 weer vrijelijk samen mogen sporten, is besloten deze hekken weg te halen. Daarmee is het sportpark weer vrijelijk toegankelijk. Dat geldt dus ook voor de speelplek die zich op het sportpark bevindt.

Diemen leest voor – Amy Koopmanschap, Idje wil niet naar de kapper

Ook de jongste inwoners van Diemen krijgen aandacht tijdens de coronacrisis. Boeken lenen gaat wat moeilijker en ouders zijn erg druk om alles thuis goed te combineren. Daarom zijn we samen met de Openbare Bibliotheek begonnen verhalen voor te lezen voor hen. Dit keer leest oud-burgemeester Amy Koopmanschap het verhaal Idje wil niet naar de kapper van Michael Middelkoop en Lisa van Winsen. Het is de bedoeling dat de serie wekelijks een nieuwe editie krijgt. 
De video’s zijn te vinden op het YouTube-kanaal van de gemeente.