Brief maatregelen coronavirus

Brief van 12 maart 2020 

The letter of 12 maart 2020 about the measures against the spread of the coronavirus is also avialable in English.

Beste inwoner van Diemen,

De aanpak van het coronavirus is in een nieuwe fase terecht gekomen. In Nederland, en dus ook in de regio Amsterdam-Amstelland, gelden vanaf vandaag nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmiddag heeft de regering deze maatregelen bekend gemaakt.

De gemeente Diemen zal dat helaas merken. De maatregelen zullen gevolgen hebben voor het openbare leven, op ons werk en voor onze situatie thuis. Als het mogelijk is dan is thuiswerken de norm. Evenementen worden geannuleerd en grote publieke instellingen moeten helaas hun deuren sluiten. Veel ondernemers en organisatoren gaan een lastige tijd tegemoet.

Iedereen zal extra goed moeten letten op onze ouderen en kwetsbare bewoners.
Deze situatie geeft u waarschijnlijk zorgen en onzekerheid. Ik doe een dringend beroep op u om zich te houden aan de nieuwe maatregelen zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden.

De volgende maatregelen zijn van kracht tot 31 maart:

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren.
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen (zoals de politie, hulpdiensten of nutsbedrijven): er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
• Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges te geven.
• Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs, en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen ook niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiting weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Ik vraag uw begrip voor het feit dat ook de dienstverlening van de gemeente onder druk staat door ziekte en voorzorgsmaatregelen. Wij geven uiteraard voorrang aan dienstverlening waarvan onze inwoners het meest van afhankelijk zijn.
Ik hoop op een spoedig herstel voor iedereen die is getroffen door het coronavirus. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan informeren wij u zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Femke Halsema
Voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

 

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland