Maatregelen coronavirus (18 maart, 16:00 uur)

Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van Rijksoverheid.nl

Onderstaand overzicht geeft een update van de effecten in Diemen.

Dienstverlening 

Burgerzaken

In verband met de corona maatregelen is de avondopenstelling van Burgerzaken van donderdag 19 maart 2020 komen te vervallen.

Brede Hoed

Ook de dienstverlening van De Brede HOED aangepast. De Brede HOED is open, maar het nadrukkelijke verzoek is om telefonisch een afspraak te maken. Dat kan via (020) 31 44 700.

Kwetsbare personen

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen, die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, terechtkunnen met vragen rond het coronavirus.

Het nummer is (070) 44 55 888. Deze groep kwetsbare mensen vraagt ook extra aandacht en ondersteuning. De website van "Diemen voor elkaar" brengt de initiatieven bij elkaar.
Wilt u ook helpen? Neem dan contact op via de website .

Ook het Rode Kruis heeft een netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Meld u aan via de website.

Steun voor ZZP’ers en ondernemers

Bij veel bedrijven en voor ZZP’ers is er minder werk. Ondernemers of ZZP’ers die wonen in Diemen kan de gemeente financiële ondersteuning bieden, als ze daardoor in de knel komen. Zij kunnen dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Het Rijk heeft aangekondigd dat de regels van de Bbz tijdelijk worden versoepeld vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. Met de versoepelde regeling kunnen ZZP’ers en ondernemers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. 
De precieze uitwerking van de regeling wordt op korte termijn door het kabinet bekend gemaakt. Zodra de regeling landelijk is vastgesteld kan de gemeente uitvoering geven. Wij inventariseren daarom nu al wie op deze versoepelde regeling een beroep wil gaan doen. Je kunt daarvoor een mail met gegevens sturen aan socialezaken@diemen.nl.

Spreekuur Oost-West-as

De aannemer die bezig is met de projecten Centrum West en Oost West As heeft spreekuren voor omwonenden. Deze spreekuren vinden tot een nader moment geen doorgang.

Eerdere berichtgeving

29 februari 2020

12 maart 2020

12 maart 2020

13 maart 2020

15 maart 2020

16 maart 2020

17 maart 2020

Afbeelding Coronavirus