Update Aanvullende maatregelen coronavirus (17 maart, 16.00 uur)

Die raken ook het openbare leven in Diemen flink. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van Rijksoverheid.nl. Onderstaand overzicht geeft een update van de nu bekende effecten in Diemen.

Horeca

Horecagelegenheden in Diemen zijn gesloten. Daarvoor is inmiddels vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een noodverordening van kracht.

Er is ook duidelijkheid over het bezorgen en afhalen van maaltijden. Dat is mogelijk, maar voor afhalen gelden regels: er mag geen zitgelegenheid worden geboden, zorg dat er niet teveel mensen dicht op elkaar staan en zorg dat klanten direct hun maaltijd mee naar huis nemen. Dit geldt ook voor standplaatshouders. Hotels kunnen alleen aan hun gasten maaltijden verschaffen.

Op basis van de verordening zullen politie en gemeentelijke BOA’s handhaven.

Markt Diemerplein

De woensdagmarkt op het Diemerplein kan onder de nu geldende maatregelen gewoon doorgaan, zoals ook winkels open kunnen blijven. Uiteraard geldt wel dat de bekende voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen.

Ontwerp-bestemmingsplan Arent Krijtsstraat

Als gemeld is de inloopbijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 van 24 maart afgelast. Dit plan zal opnieuw ter inzage worden gelegd, omdat de wettelijke termijn niet kan worden verlengd. Dan volgt ook een nieuwe datum voor een inloopbijeenkomst binnen die nieuwe termijn. Hierover volgt nog nadere informatie.

Voorontwerp bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid

Zoals eerder gemeld is de inloopbijeenkomst over het voorontwerp van het Bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid van 17 maart afgelast. Dit voorontwerp ligt ter inzage tot en met 2 april 2020 met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. De gemeente verlengt nu de inzage- en reactietermijn, zodat er alsnog een inloopbijeenkomst binnen die verlengde termijn kan worden gepland. Over de datum en de periode van verlenging volgt nog nadere informatie.

Spreekuur college B&W

Het wekelijkse spreekuur van burgemeester en wethouders op donderdagochtend is tot nader order komen te vervallen.

Raadsbijeenkomsten

De besluitvormende raadsvergadering van 26 maart gaat door. Het onderwerp erfpacht dat op de agenda stond zal van de agenda worden gehaald en op een later moment terugkomen. Als eerder gemeld zal bij deze vergadering de publieke tribune gesloten zijn.

De eerstvolgende informatieve raadsvergadering vindt plaats op 16 april en die zal gewoon doorgang vinden.

Alle overige bijeenkomsten, werkgroepen, inloopavonden van de gemeenteraad zullen tot nader order geen doorgang vinden. Dat geldt ook voor de geplande Ideeënmarkt.

Eerdere berichtgevingen 

29 februari 2020

12 maart 2020

12 maart 2020

13 maart 2020

15 maart 2020

16 maart 2020