Update aanvullende maatregelen coronavirus 16 maart 2020, 16:00 uur

Oproep burgemeester

Burgemeester Boog deed in een bericht aan de Diemenaren een oproep om verantwoordelijk te zijn en de nieuwe maatregelen zorgvuldig op te volgen. “Er word veel van ons gevraagd. De situatie vraagt vertrouwen, rust en solidariteit.” De burgemeester riep dringend op om niet te hamsteren: het is niet nodig en levert nadeel en ongemak op voor andere inwoners.
Lees het bericht

Aangepaste dienstverlening vanaf 16 maart 2020

Het gemeentehuis blijft toegankelijk, maar de dienstverlening is aangepast.

De medewerkers volgen het landelijk advies en werken zoveel mogelijk vanuit huis. Daarom kunt u alleen op afspraak terecht op het gemeentehuis. De gemeente is zeer terughoudend met huisbezoeken en doet dat alleen in urgente gevallen. Waar het kan, gebruiken we telefonisch contact. We vragen uw begrip voor dit ongemak.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, dan gelden er vanaf maandag 16 maart 2020, nieuwe richtlijnen:

•Heeft u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs met een geldigheidsdatum tot 30 april 2020, dan kunt u een afspraak maken om een nieuw document aan te vragen.
•Heeft u een document dat langer geldig is dan 30 april 2020, dan kunt u na 6 april 2020 een afspraak maken voor het aanvragen van een nieuw document

Aangifte van geboorte en overlijden blijft mogelijk. Ook huwelijken blijven we uitvoeren, maar waar mogelijk kijken we of uitstel haalbaar is. Ondertrouw regelen we digitaal.

Buurthuizen

De Stichting Welzijn Diemen heeft alle activiteiten en diensten in de buurthuizen Huis van de Buurt ‘t Kruidvat, Het Noorderlicht en De Verbinding afgelast Ook de activiteiten en diensten die geïnitieerd zijn vanuit het Informatief huisbezoek en Diemenvoorelkaar zijn geannuleerd. Diemenvoorelkaar blijft wel telefonisch bereikbaar en de Buurthulpdienst blijft boodschappen doen voor abonnees.

Kwetsbare personen

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. De hulplijn is bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving.

Hoorzittingen commissie bezwaarschriften gaan niet door

In verband met corona-maatregelen gaan de hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften van de DUO gemeenten tot 6 april 2020 niet door. We volgen daarmee de lijn van de Raad van State.

Wij proberen alle bezwaarmakers en belanghebbenden persoonlijk op de hoogte te brengen over deze afzegging, maar mocht u geen bericht ontvangen dan geldt dit als algemene kennisgeving.

Zodra het mogelijk is worden de hoorzittingen opnieuw ingepland.

Inloopbijeenkomst Arent Krijtsstraat 24 maart 2020 afgelast

De inloopbijeenkomst over de nieuwbouw aan de Arent Krijtsstraat 1 van 24 maart 2020 is afgelast. De gemeente gaat bekijken naar een goede oplossing om de procedure zorgvuldig te doorlopen.

Inloopbijeenkomst Verkeersstructuur Diemen Zuid

Zoals eerder gemeld is de inloopbijeenkomst over het voorontwerp van het Bestemmingsplan Verkeersstructuur Diemen Zuid van 17 maart 2020 afgelast. Ook hier bekijkt de gemeente wat een goede oplossing is.

Scholen en kinderopvang

De basisscholen en kinderopvanglocaties in Diemen zijn gesloten. De scholen treffen voorbereidingen voor onderwijs op afstand.

In lijn met de nieuwe regels geldt er een uitzondering voor de opvang van kinderen van wie de ouders een van de vitale beroepen vervullen. De scholen in Diemen vullen dit nu in, maar vooralsnog wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Kijk op de website van Rijksoverheid.nl voor meer informatie voor de beroepen waarvoor dit geldt en hoe dit werkt.

Sport en cultuur

De gemeente Diemen heeft alle sportaccommodaties gesloten, inclusief het Wethouder F.B. Duran zwembad. Ook de sauna in dit sportcentrum is gesloten, evenals het AGO-zwembad in Diemen. Ook theater De Omval heeft inmiddels de deuren gesloten. EDOG heeft de voorstelling 3 Musketiers, die op 17 en 18 april geprogrammeerd stond, afgelast. De kinderboerderij Diemen is tijdelijk gesloten.

Horeca

De gemeente zorgt dat er contact is met de horeca-ondernemers in Diemen. Een eerste inventarisatie wijst erop dat de Diemense horeca-zaken zich goed aan de nieuwe regels houden.

Raadsvergaderingen

Zoals gemeld gaan raadsvergaderingen vooralsnog door. Insprekers kunnen aanwezig zijn, maar de publieke tribune is gesloten, dus toehoorders moeten via de livestream van het DiemerNieuws de vergaderingen volgen.

Compostdag

De Meerlanden heeft besloten de Compostdag van 28 maart 2020 uit te stellen.