Update coronacrisis (24 maart 2020, 16.00 uur)

Deze week zijn er door het kabinet aanvullende maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van Rijksoverheid.nl. Hieronder een update van de effecten in Diemen.

Aangescherpte maatregelen

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Houd minimaal 1,5 m afstand van anderen en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Wie ziekteverschijnselen vertoont, blijft thuis. Als daar ook koorts bijkomt, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Uitzondering geldt voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen, tenzij ze zelf ziek zijn.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering
  • Winkels en openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om te zorgen dat mensen ook echt 1,5 m afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en dergelijke geldt tot 6 april dat zij hun werk niet meer mogen uitoefenen. Voor fysiotherapeuten geldt dat ze zoveel mogelijk via beeldbellen moeten werken.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om makkelijker en sneller op te treden. Zij kunnen specifieke locaties sluiten. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de maatregelen de komende dagen verder uitwerken. Inwoners worden vervolgens geïnformeerd over de maatregelen in Diemen. Waar nodig wil en gaat de gemeente handhaven, maar daar hoort de belangrijke opmerking bij dat de handhavingscapaciteit schaars is.

Evenementen

Bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden en daarvoor geldt ook niet meer de eerdere ondergrens van 100 mensen. Deze maatregel betekent in ieder geval dat in aanvulling op de eerdere afgelastingen de volgende geplande evenementen zijn afgelast:

Kermis Diemen Noord
Frans Cultureel Festival
Activiteiten in het kader van Koningsdag
Dodenherdenking
Evenementen in het kader van 5 mei / 75 jaar Vrijheid
Het Loswal Festival
De gemeente beraadt zich samen met het Comité Diemen 1940-1945 nog over de vraag op welke wijze de Dodenherdenking alsnog op een passende manier vorm kan krijgen.

Markt Diemerplein

Omdat markten een essentieel deel van de voedselvoorziening zijn, geldt er een uitzondering voor markten. De markt op het Diemerplein van a.s. woensdag gaat vooralsnog door. In lijn met de richtlijn om afstand te houden zijn er wel aanpassingen en spelregels afgesproken.
•             Er worden diverse maatregelen getroffen om de vereiste onderlinge afstand van 1,5 m te kunnen bewaren.
•             Vers bereid voedsel mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal is toegestaan. Zit- of staan mogelijkheden en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan.
•             Leegstaande en/of vrije marktplaatsen worden niet uitgegeven.

De gemeente houdt toezicht op deze voorwaarden en kijkt uiteraard of het alsnog niet te druk wordt op de markt.

Afval

Omdat veel inwoners thuis werken en de scholen dicht zijn, komt er meer afval vrij dan normaal. Afvalinzamelbedrijf Meerlanden zet zich in om dit extra afval in te zamelen. Het kan echter voorkomen dat een rolcontainer later op de dag wordt geleegd of dat de ondergrondse containers voor restafval, papier e.d. vol zijn. Hoe vervelend dat ook is, het verzoek is om uw afval dan mee naar huis te nemen en op een later moment aan te bieden. Dat helpt om onze buurten schoon te houden.

Het Recycleplein is vooralsnog geopend volgens de normale openingstijden. Het kan zijn dat het nu extra druk is, waardoor wachtrijen ontstaan. Het verzoek is om een bezoek aan het Recycleplein zoveel mogelijk uit te stellen. Als het toch nodig is, houd dan afstand en volg de aanwijzingen van de medewerkers.

Buurtbijeenkomsten Afvalplan

Eind 2019 is het Afvalplan 2020 vastgesteld, waarin acties staan om de hoeveelheid restafval in Diemen te verminderen. Het plan was dat bewoners en gemeente daarover per buurt over in gesprek zouden gaan tijdens buurtbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gehouden met bewoners van Spoorzicht en Buitenlust (het verslag daarvan kunt u vinden op afval.diemen.nl). Voorlopig zullen er helaas geen nieuwe bijeenkomsten volgen. Zodra dit wel weer mogelijk is, pakt de gemeente de buurtbijeenkomsten weer voortvarend op.