Update coronavirus (27 maart 2020, 16:00 uur)

Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

De rijksoverheid heeft aangegeven zelfstandige ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Dat loopt via de gemeente, die met de nieuwe regeling het inkomen tijdelijk kan aanvullen. Op de website van de gemeente is daarover de precieze informatie te vinden, met alle vragen en antwoorden. Ook is daar een aanvraagformulier te vinden.

Zie Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemer.

Het blijkt dat het erg druk is met de digitale aanvraag voor de overbruggingsregeling. Daardoor kan het zijn dat de aanvraag niet direct doorkomt. Het verzoek is om het dan op een later moment opnieuw te proberen. De aanvraag kan alleen digitaal ingediend worden via het formulier op de website. Er zijn geen formulieren op het gemeentehuis verkrijgbaar. Het is van belang om alle vragen in het formulier te beantwoorden, anders kan de aanvraag niet afgerond worden.

Parkeren

Vanaf het moment dat de overheid en werkgevers hebben opgeroepen om in verband met corona zoveel mogelijk thuis te werken is dit merkbaar in Diemen. Veel auto’s van bewoners staan nu in de wijken geparkeerd. Ook wordt er op diverse plekken in Diemen vanwege bouw- en herstructureringswerkzaamheden veel geparkeerd door aannemers e.d. en aan zorgverleners zijn soms tijdelijke vergunningen uitgegeven. De gemeente snapt dat dat soms wat ongemak oplevert, maar kan aan die situatie nu niet heel veel veranderen. De handhavers van de gemeente lopen net als altijd hun reguliere rondes om na te gaan of hierbij de correcte parkeerregels in acht worden genomen. Waar dat niet het geval is, zal normaal worden gehandhaafd.

Luisterend oor

Het coronavirus heeft grote effecten op de samenleving en op de economie. Het virus en de maatregelen ter bestrijding ervan brengen voor veel mensen ook grote vragen en zorgen met zich mee. Zeker wanneer ze in thuis quarantaine zijn, geen bezoek mogen ontvangen of onzeker zijn hoe het verder zal gaan. Het Centrum voor Levensvragen Amsterdam – Diemen biedt je de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek in deze moeilijke tijd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesprekken. Wie behoefte heeft aan een luisterend oor kan op werkdagen (06) 472 002 01 bellen of een e-mail sturen naar info@centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl Zie ook https://www.centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl/.

Raadsvergadering

De gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2020 heeft geen doorgang gevonden, omdat er (zoals vooraf afgesproken) onvoldoende raadsleden aanwezig waren om de vergadering te kunnen openen.

De burgemeester heeft nu ingevolge artikel 20 lid 2 van de Gemeentewet een nieuwe vergadering uitgeschreven op maandag 30 maart 2020, aanvang 20:00 uur. Deze vergadering bevat dezelfde agenda als die van 26 maart, verschil is echter dat er voor het kunnen openen van deze vergadering slechts één raadslid aanwezig hoeft te zijn

De raadsleden hebben onderling afgesproken dat er één lid van de oppositie en één lid van de coalitie aanwezig zal zijn. Zo is een modus gevonden om de besluitvorming voortgang te laten vinden, terwijl het de gezondheidsrisico wordt beperkt. Ook bij deze raadsvergadering is de publieke tribune gesloten.

Besmettingen in Diemen

De laatst bekende stand van het aantal mensen in de regio Amsterdam-Amstelland die positief getest zijn op het coronavirus is 485. Daarvan zijn 159 personen opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. De GGD heeft aangegeven dat er in Diemen tien positieve gevallen zijn vastgesteld. Daar passen twee kanttekeningen bij. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Daarnaast worden deze cijfers niet aangepast als mensen die eerder als besmet zijn getest, inmiddels weer beter zijn.