Update coronacrisis (13 mei 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl. 
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at the website of Amsterdam

F.B. Duran zwembad weer open

Sinds 11 mei 2020 mogen binnenzwembaden weer open. Deze week is dan ook het Duran-zwembad weer geopend. Sinds maandag zijn de zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar weer hervat, met een bezetting van ca. 60%. Sinds dinsdag 12 mei 2020 is in beperkte mate weer banenzwemmen mogelijk. Daarvan werd de afgelopen dagen al enthousiast gebruik gemaakt. Voor dat zwemmen geldt een maximum aantal deelnemers en een 1-richtingsverkeer in het bad, terwijl inhalen niet is toegestaan. Verder gelden de hygiëne- en gedragsregels van het RIVM, met name voor afstand houden, en beperking van drukte. In het hele zwembad zijn vaste 1-richtingroutes, de douches zijn buiten gebruik, betalingen gebeuren uitsluitend per pin. 
De mogelijkheid om het F.B. Duran Sportcentrum te gebruiken voor tijdelijke opslag van sportmateriaal is door de judovereniging Fritz benut. De club gaat deze week weer beginnen met judolessen voor de jongste jeugd in de openbare ruimte bij het Sportcentrum. De judomat en materialen worden opgeslagen in het Sportcentrum. 

Campagne tegen ondermijning

Ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis kunnen kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. De kans bestaat dat criminelen ondernemers die in financiële problemen verkeren, te hulp schieten. Om ondernemers alert te maken voor het gevaar dat op de loer ligt, startte het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum samen met de gemeenten in de Veiligheidsregio, waaronder Diemen, een social-mediacampagne. Die campagne wijst op signalen die duiden op mogelijke criminele hulp in deze tijden van coronacrisis. Denk aan een onbekende investeerder of financiër die vanuit het niets bereid is snel (contant) geld uit te lenen, een plotseling overnameaanbod van een onbekend iemand of er is ineens interesse van een onbekende partij om een ruimte te huren voor onduidelijke doeleinden. Ondernemers kunnen verdachte situaties melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl 

Steffie legt corona eenvoudig uit

Het is belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de spelregels in de coronacrisis. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven om eenvoudig uit te leggen wat er aan de hand is. Steffie legt in een eenvoudige animatie uit wat je wel en niet moet doen om te zorgen dat zo min mogelijk mensen ziek worden. Kijk op de website van Steffie.

Coronamonitor provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland maakt een monitor om de effecten van het coronavirus in Noord-Holland in kaart te brengen. Bij deze impact-analyse is gekeken naar de Noord-Hollandse economische structuur en de wijze waarop de economie zich ontwikkelt volgens de verwachtingen van verschillende partijen, zoals het Centraal Planbureau (CPB), International Monitary Fund (IMF), Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en verschillende banken. De monitor laat zien in welke sectoren bedrijven in zwaar weer komen, waar mogelijke faillissementen ontstaan en brengt de effecten op de beroepsbevolking en werkgelegenheid in beeld. De gegevens in de monitor worden minimaal elke 2 weken geactualiseerd. Deze monitor kunt u raadplegen via de website van de provincie Noord-Holland.