Update coronacrisis (19 mei 2020, 16.00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl.
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam/

Geen extra detailhandel op bedrijventerrein 

Tijdens de coronacrisis zijn er creatieve ondernemers die zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf draaiende te houden. Daarbij geldt wel dat de mogelijkheid om op een bedrijventerrein direct aan consumenten te leveren niet zonder meer is toegestaan. De gemeente wil daar nu ook geen uitzondering voor maken, omdat dat ten koste zou gaan van de reguliere detailhandel die het ook al moeilijk heeft. Afhankelijk van het geldende bestemmingsplan op een bedrijventerrein zijn er wel mogelijkheden voor ondergeschikte vormen van detailhandel. Dan gaat het bijvoorbeeld om een webwinkel met bestellen per mail en afhaalmogelijkheid of om goederen die ter plaatse worden gemaakt, waarbij de verkoop ondergeschikt is. Voor nadere info is het team Vergunningen van de gemeente te benaderen.

Spreekuur college

Het wekelijkse spreekuur van het college vond de afgelopen tijd geen doorgang wegens de corona-maatregelen. Vanaf donderdag 28 mei zal het wekelijkse spreekuur weer worden opgepakt, maar dan voorlopig telefonisch. Het spreekuur is zoals gewoonlijk op donderdag van 09.00 – 10.00 uur. Er worden 15 minuten per gesprek gereserveerd. Afspraken kunnen worden gemaakt worden via bestuurssecretariaat@diemen.nl of via 020 314 4606.

Testbeleid uitgebreid

De groepen die zich kunnen laten testen op coronabesmetting zijn deze week uitgebreid. Momenteel komen daarvoor in aanmerking: patiënten uit risicogroepen, zorgmedewerkers , politieagenten en BOA's, medewerkers in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers, mensen in contactberoepen, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs, mantelzorgers, (in)formele zorgverleners, medewerkers in de WMO-zorg en jeugdzorg en medewerkers in het OV. Zij worden alleen getest als zij corona-gerelateerde klachten hebben en zijn doorverwezen door een arts. De test wordt afgenomen door GGD, huisartsen of ziekenhuizen. Kijk verder op rijksoverheid.nl.

Randvoorwaarden voor terrassen bij versoepeling

In voorbereiding op de verwachte versoepeling ten aan zien van de horeca heeft de gemeente zich alvast gebogen over de mogelijkheden. Het is de verwachting dat horeca en de bijbehorende terrassen vermoedelijk vanaf 1 juni 2020 weer open mogen, met in achtneming van de 1,5 meter afstand en een maximaal aantal bezoekers in de horecagelegenheid. Een aantal Diemense ondernemers heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze in geval van heropening hun terras willen uitbreiden of een terras willen plaatsen. Het college wil dat via tijdelijke terrasvergunningen mogelijk maken en gaat er vanuit dat het om maatwerkoplossingen gaat. Om een eerlijke verdeling van de ruimte te bereiken en om de overlast te beperken zal de gemeente een aantal heldere randvoorwaarden hanteren bij de vergunningverlening. Het gaat er dan onder andere om dat de routes voor nood- en hulpdiensten vrij blijven en dat de 1,5 meter regel te allen tijde gewaarborgd wordt, op, van, naar en om het terras. Er geldt een verplicht deurbeleid, met reserveringen en toezicht voor het terras en een maximum van 30 personen voor binnen.
Verder is het de bedoeling dat de openbare ruimte zoveel mogelijk in stand blijft en er gaan dus geen bankjes, lichtmasten, bebording etc weg. Eerder verleende vergunningen, zoals voor de markt of standplaatshouders blijven in tact. Een terras komt in principe direct voor de eigen gevel van de horecagelegenheid en waar dat niet kan, wordt er gekeken naar maatwerkoplossingen.
Ruimte wordt eerlijk verdeeld.
Het is de bedoeling dat de tijdelijke vergunningen per 1 juni verleend zijn, aangenomen dat de versoepeling ook daadwerkelijk van kracht wordt.