Update coronacrisis ( 20 mei 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam/ 
 

De stappen na 1 juni in eenvoudige taal

Deze week (dinsdag 19 mei 2020)  is door het kabinet bekend gemaakt dat er stap voor stap meer ruimte komt in de coronaregels. Als het coronavirus onder controle blijft, worden er een aantal regels versoepeld, met name voor de scholen, de horeca en culturele instellingen. Wat er verandert, is ook in eenvoudige tekst na te lezen. Kijk op rijksoverheid.nl

Zwembad ook in de zomermaanden open

Het zwembad F.B. Duran zal tijdens de coronacrisis ook in de zomermaanden geopend zijn. Normaal gesproken sluit het zwembad in de zomer voor zes weken de deuren, vanwege weinig bezoekers en de noodzaak voor de benodigde schoonmaak en onderhoudwerkzaamheden. De verwachting is dat veel Diemenaren de zomervakantie nu anders, bijvoorbeeld thuis, zullen doorbrengen, is besloten open te gaan. Het schoonmaakwerk  en de onderhoudwerkzaamheden zijn de afgelopen weken al uitgevoerd. Hoe de programmering van het zwembad er uit komt te zien (zwemles, banenzwemmen, vrij zwemmen), wordt binnenkort bekend gemaakt.

Ruim 1000 bedankjes

Met een bloemengroet voor de vrijwilligers van de Voedselbank is afgelopen week een einde aan de dankronde gekomen  Het gemeentebestuur is de afgelopen weken langs gegaan bij professionals en vrijwilligers uit Diemen. Allen die in de coronatijd klaar stonden om hun mede-Diemenaren te ondersteunen, te helpen en van dienst te zijn. In totaal zijn op die manier zo’n 1000 bossen bloemen aangeboden door de raadsleden, de burgemeester en de wethouders. Achtereenvolgens werden de medewerkers van de Diemense verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, de leerkrachten en medewerkers van de scholen en de kinderopvanginstellingen, de Diemense huisartsen en hun medewerkers, de mantelzorgers, de brandweer, politie en ambulancebroeders, de vrijwilligers die via de SWD op allerlei manieren helpen, de buurthuizen bemannen en ten slotte de medewerkers van de Voedselbank voorzien van een fraaie bos bloemen.

Burgemeester Boog: “Langs deze weg willen we nog maar eens onze grote dank uitspreken voor al deze mensen. In een lastige tijd staan ze, vaak belangeloos, maar in ieder geval ook met risico voor hun eigen gezondheid klaar voor andere Diemenaren. We hebben in een tijd met grote druk ook nog eens veel van hen gevraagd. Voor hun inzet past ons allemaal heel grote waardering. De bloemen die we de afgelopen weken als gezamenlijk gemeentebestuur overhandigd hebben, staan  symbool voor de waardering van alle Diemenaren.”

Taxateurs gemeentebelastingen op pad

In de komende periode gaan er weer taxateurs van Gemeentebelastingen Amstelland op pad om taxaties te doen in het kader van de Onroerende Zaak-belasting. De gemeente Diemen is deel van dit samenwerkingsverband. Het bezoek van een taxateur is vaak een noodzakelijke stap, volgend op een ingediend bezwaarschrift over een eerdere waardebepaling. De taxateurs leggen hun huisbezoeken alleen af als de bewoner het daar mee eens is. Daarbij houden ze in deze coronatijd uiteraard rekening met de hygiënevoorschriften en houden ze anderhalve meter afstand. 

Diemense ondernemerskrant stimuleert lokaal kopen

Een aantal Diemense ondernemers heeft naar aanleiding van de coronacrisis de handen ineen geslagen en een tweetal ondernemerskranten gemaakt. De bedoeling is om de mensen in Diemen te stimuleren om hun aankopen vooral lokaal te doen. Dat kan ervoor zorgen dat die lokale ondernemers makkelijker door de moeilijke coronatijd geholpen worden. Het gevaar dat lokale winkels, restaurants en bedrijven in de knel komen is momenteel best reëel. Door lokaal te kopen, boodschappen te doen en bestellingen te plaatsen kan een onderneming net een steuntje in de rug krijgen.
Met een oplage van 20.000 worden de komende periode twee kranten verspreid. Een krant heeft vooral betrekking op ondernemingen op het Diemerplein, de andere meer op de ruime omgeving van Diemen. De kranten hebben aanbiedingen, menu’s, acties en spelletjes.