Update coronacrisis (26 mei 2020, 16.00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl
important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam/ 

Hieronder een update over de coronacrisis in Diemen.

Ruim 1000 aanvragen Tozo-regeling

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente kan het inkomen dan tijdelijk aanvullen. De ondersteuningsregeling (Tozo) bestaat uit een uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157.
De regeling staat sinds medio maart open en het aantal aanvragen daarvoor bij de gemeente Diemen is de 1000 inmiddels overschreden. De gemeente werkt hard aan het verwerken van die aanvragen en heeft daar ook extra capaciteit voor ingehuurd. Er zijn inmiddels 422 aanvragen definitief afgehandeld. Door de enorme hoeveelheid aanvragen is het helaas niet mogelijk om alle aanvragen op heel korte termijn af te handelen. Als aanvragers na 4 weken nog niets gehoord hebben en in acute geldnood zitten, kunnen ze dat aangeven via e-mail naar socialezaken@diemen.nl of in het telefonisch spreekuur. In dat geval wordt de aanvraag met spoed bekeken en zo nodig kan er een voorschot worden verstrekt. Dat is inmiddels in 501 gevallen gebeurd.

Ruimte voor sportscholen

Sinds begin mei is het ook voor volwassenen toegestaan om in de buitenlucht te trainen. Verschillende sportscholen hebben gevraagd of het in dat kader mogelijk is om buiten een (party)tent of overkapping te plaatsen. De gemeente kijkt daar welwillend naar en wil dat via een tijdelijke vergunning mogelijk maken, maar vindt het ook belangrijk om een eerlijke verdeling van de openbare ruimte te regelen, tussen sportscholen en andere gebruikers van de openbare ruimte, zoals voetgangers, fietsers en parkeerders. Uiteraard is het ook van belang dat de negatieve effecten, net als bij terrasuitbreidingen, worden voorkomen. De belangrijkste randvoorwaarden die gelden voor de tijdelijke vergunningen zijn: de 1,5 meter regel moet gewaarborgd zijn en daarvoor dient de sportschoolhouder te zorgen, er worden zo min mogelijk aanpassingen aan de openbare ruimte gedaan en in ieder geval moeten nood- en hulpdiensten ongestoorde toegang houden. Verder geldt dat tenten en overkappingen aan drie zijden open moeten zijn en als ze in de openbare ruimte staan moeten ze dagelijks weggehaald worden. Verder moet de ondernemer rekening houden met omwonenden en hen ook informeren.

Diemen leest voor: Yes-R leest ‘Rupsje Nooitgenoeg’

Ook de jongste inwoners van Diemen krijgen aandacht tijdens de coronacrisis. Boeken lenen gaat wat moeilijker en ouders zijn erg druk om alles thuis goed te combineren. Daarom zijn we begonnen verhalen voor de te lezen voor hen. Bekende Diemenaar Yes-R leest het verhaal 'Rupsje Nooitgenoeg' van Eric Carle. Het is de bedoeling dat de serie wekelijks een volgende editie krijgt.Diemen leest voor is te vinden op het YouTubekanaal van de gemeente https://www.youtube.com/watch?v=Jojrb1RbY-k&feature=youtu.be

Raadsvergadering digitaal te volgen

De gemeenteraadsvergaderingen worden in verband met de corona-maatregelen niet in het gemeentehuis gehouden. De vergadering van aanstaande donderdag is voor belangstellende te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente, via deze link https://www.youtube.com/channel/UCtVbNX854DbwjH3lRGbpJGw/featured