Update coronacrisis (29 mei 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at https://www.amsterdam.nl/en/news/coronavirus-infection-amsterdam

Verdere versoepeling maatregelen 

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet eerder deze week besloten. De eerder aangekondigde maatregelen voor 1 juni 2020, onder meer voor horeca, terrassen, onderwijs en culturele instellingen, kunnen in uitvoering.
Daaraan is nu toegevoegd dat ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten kunnen sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven wel verboden.

Eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties, dus bijvoorbeeld verenigingskantines, blijven gesloten. Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen wel open voor gasten, maar daar wel gelden de voorwaarden die voor alle horecagelegenheden gelden. In Diemen is dat alleen het geval bij tennisvereniging TVDZ. Als de ontwikkelingen het toelaten, volgen er per 1 juli 2020 nieuwe versoepelingen. Daar zijn dan ook bijvoorbeeld sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en sport- en verenigingskantines aan toegevoegd. Eerder gold daarvoor 1 september 2020 als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden ook dan de basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluiten moeten hierover nog wel genomen worden. Dat zal eind juni gebeuren. Dan wordt ook naar de positie van binnensporten gekeken.

Verder is het zo dat iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, vanaf 1 juni 2020 via een landelijk nummer een afspraak kan maken om zich te laten testen bij de GGD. Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. Verlies van reuk- of smaakvermogen is toegevoegd aan de lijst van klachten die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het kabinet heeft deze week het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. De belastingvrije tegemoetkoming (TVL) voor MKB-ondernemers om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, is verhoogd tot een maximum van € 50.000 (was € 20.000). De tweede tranche van de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), is verhoogd naar € 200 miljoen (was € 150 miljoen). 
Meer informatie vind u op de website van overheid.nl.

Werkwijze winkels

De toepassing van de coronaregels in winkels is een verantwoordelijkheid van de winkeleigenaren, ook in Diemen. De branchevereniging van supermarkten constateert dat die regulering begint te wennen en dat het niet meer noodzakelijk is om de gehele dag een medewerker bij de uitgifte van mandjes en winkelwagens in te zetten. De hoeveelheid mandjes en/of winkelwagens is nu veelal afgestemd op het maximaal aantal toegestane klanten in de winkel. Ook kunnen supermarkten ervoor kiezen de schoonmaak van karretjes en manden door een medewerker te laten vervallen. Dan kan een winkel de klant in staat stellen om dat zelf te doen en middelen daarvoor bij de uitgiftepunten te zetten. Per winkel kan het dus iets verschillen hoe een en ander wordt ingevuld. Dat geldt ook voor het toezicht op de naleving van de gedragsregels door het winkelend publiek.

Waternet adviseert kranen door te spoelen

Veel gebouwen zijn tijdens de coronacrisis gesloten geweest. Denk aan vakantiehuisjes, scholen, kantoren, jachthavens, sportscholen, restaurants, sauna's en zwembaden. In veel gevallen staat het drinkwater dan langere tijd stil of er wordt veel minder water verbruikt dan normaal. Waternet wijst erop dat het verstandig is, wanneer er langer dan een week geen gebruik is gemaakt van alle kranen, toilet, douche, toilet en buitenkranen, minstens een minuut te openen zodat de leidingen goed doorspoelen. Niet alleen geur, kleur en smaak van het water gaat achteruit, er kan ook legionella in het water komen. De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken.