Update coronacrisis (7 mei 2020, 16:00 uur)

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl
Important information in English about the coronavirus and the measures that are taken, is available at the website of Amsterdam. 

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er stapsgewijs meer ruimte. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werkt de komende dagen aan de uitwerking van de nieuwe aanpassingen. Zodra die klaar zijn, kunt u ze hier lezen.
Voor iedereen blijft gelden:
- Was vaak uw handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
- Werk zoveel mogelijk thuis 
- Wie ziek is blijft thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
- Van iemand die ook koorts en/of benauwdheid heeft, blijven ook de huisgenoten thuis. Pas als er 24 uur lang geen klachten zijn, mag u weer naar buiten. 
- Wie 70 jaar of ouder is of een kwetsbare gezondheid heeft, moet extra voorzichtig zijn. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.
Kernboodschap is: vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat u altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

Spelregels vanaf 11 mei

De Rijksoverheid heeft deze week aangegeven wat er vanaf een bepaalde datum weer kan. Het versoepelen van de maatregelen is alleen mogelijk als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Als het echt nodig is, kan een besluit weer worden teruggedraaid. De eerste stap wordt 11 mei gezet. 

 • School
  De Diemense scholen en de dag- en gastouderopvang kunnen op 11 mei weer van start. De scholen en kinderopvangorganisaties informeren zelf de ouders over de manier waarop ze weer beginnen. Waar nodig zijn maatregelen genomen om te zorgen dat iedereen zich aan de geldende spelregels kan houden. 
 • Sport en spel
  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten en bewegen en jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter afstand ertussen. Dat gold al, met ingang van 11 mei is buiten sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Er vinden geen wedstrijden plaats en kleedkamers of douches blijven gesloten. De Diemense sportverenigingen bekijken nu hoe ze deze verruiming binnen de regels goed in kunnen vullen.
 • F.B. Duran Sportcentrum en zwembad
  Binnenzwembaden mogen vanaf 11 mei weer open. Voor de specifieke voorwaarden wordt nog een landelijk protocol opgesteld. Dit betekent dat ook het Duran-zwembad weer open mag. De intentie is ook om zo spoedig open te gaan, maar momenteel wordt nog gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden om dat verantwoord mogelijk te maken.
 • Contactberoepen
  Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Denk aan rij-instructeurs, diëtisten, masseurs, ergotherapeuten, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en alternatieve genezers. Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
 • Bibliotheek
  Bibliotheken mogen vanaf 11 mei 2020 hun deuren weer voor publiek openen als ze maatregelen nemen, zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Hoe dat voor de OBA Diemen uitpakt zal binnenkort duidelijk worden.
 • Openbaar vervoer
  Het advies is om het openbaar vervoer alleen te gebruiken als dat echt nodig is, de spits te vermijden en elkaar de ruimte te geven. Verder wordt geadviseerd in trein, bus en metro niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Interactieve talkshow over impact corona voor iedereen te zien

De interactieve talkshow over corona die de gemeente Diemen vanavond vanaf 19:30 uur organiseert, zal voor iedereen direct te volgen zijn. Het programma wordt via de Facebookpagina van de gemeente en via deze link . In de talkshow wordt de impact van de coronacrisis besproken met burgemeester Boog en diverse andere gesprekspartners. Het gaat dan om de gevolgen voor ondernemers, ouderen, jongeren en de zorg in Diemen. Publiek kan via een live chat vertellen hoe zij deze periode ervaren en vragen stellen aan de gemeente of aan de deelnemers. De talkshow zal een dag later, dus vanaf vrijdag 8 mei 2020 online terug te vinden zijn op het YouTubekanaal van de gemeente.

Quarantainer De Diem in gebruik genomen

Vandaag is door burgemeester Boog de eerste Quarantainer in Diemen geopend. De Quarantainer is een mobiele ontmoetingsplek die het voor bewoners van een verzorgingshuis mogelijk maakt om, zonder fysiek contact, bezoek van hun dierbaren te ontvangen. Bewoners van De Diem en Berkenstede kunnen al weken geen bezoek meer ontvangen. Dat heeft grote impact, want het betekent dat ze in deze moeilijke tijd geen contact meer met familie, kinderen of kleinkinderen kunnen hebben om elkaar een steuntje in de rug te geven of te troosten. Vandaag is daarom met steun van de gemeente een Quarantainer geplaatst bij De Diem. Maandag volgt die bij Berkenstede.